Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.

OSOBNI PODACI
Ime i prezime: Anđelka Pejaković
Datum rođenja: 12. 10. 1970.
Mjesto rođenja: Split

RADNO ISKUSTVO
02. 06. 2014. – do danas, Savjetodavna služba
05. 07. 2012. – 01. 06. 2014. Poljoprivredna savjetodavna služba (od 05.07.2012. do 06.05.2013. na dužnosti pomoćnice ravnateljice PSS)
01. 01. 2011. – 04. 07. 2012, HPK, Javna poljoprivredna savjetodavna služba
15. 09. 1999. – 31.12.2010., Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, savjetnik
15. 03. 1998. – 06.05. 1999., BETA COMMERCE d.o.o., voditelj marketinga

ŠKOLOVANJE
Listopad 1990 - rujan 1997, Zagreb, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zvanje: diplomirani inženjer agronomije – smjer stočarstvo
Rujan 1984 – lipanj 1988, Sinj, CUO Sinj, Ugostiteljsko turistička škola, zanimanje: samostalni konobar
Rujan 1977 – lipanj 1984, OŠ Han

USAVRŠAVANJE
godina, mjesto, ustanova, područje
2000. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje travnjaka“
2000. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom temeljnom tečaju za poljoprivredne savjetnike
2001. Zagreb - Sljeme, Agronomski fakultet i HZPSS, Uvjerenje o pohađanju tečaja „Proizvodnja i korištenje krmnog bilja na oranicama“
2004. Stubičke toplice, HZPSS, Potvrda o završenom tečaju savjetničkih metoda i vještina
2004. Sv. Ivan Žabno, Veepro Holland, Certifikat o završenom međunarodnom tečaju „Menagement mliječnih farmi“
2005. Vrbovec, Agronomski fakultet i HZPSS, Certifikat za uspješno završen praktični i teoretski program „Higijena proizvodnje mlijeka i kontrola ispravnosti muznih uređaja“
2006. Zagreb, Agronomski fakultet i Zagrebačka županija, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Proizvodnja sira na OPG-u“
2007. Karlovac, HZPSS i Agronomski fakultet, Certifikat za uspješno završen i položen teoretski i praktični program „Specijalno sirarstvo“
2010. Zagreb, Savez Udruga malih sirara RH „SirCro“, Potvrda o završenom tečaju Dobre higijenske prakse u preradi mlijeka na OPG-ima
2011. Karlovac, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potvrda o stručnom usavršavanju „Andragoški modeli podučavanja“

OSOBNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
1999. vozačka dozvola B kategorije
2001. osposobljena za obavljanje UO svinja

STRANI JEZICI
Poznavanje engleskog jezika

RAČUNALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
Svakodnevno korištenje Interneta i Microsoft Officea (Word, Excel, PowerPoint)

OSTALE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
(socijalne, organizacijske, tehničke i sl.)
Timski rad, organizacija raznih događanja, izrada raznih kataloga i brošura, mogućnost održavanja praktičnih radionica iz područja sirarstva.

DODATNE INFORMACIJE
2001. objavila Brošuru "Uzgoj svinja na otvorenom"
2006. položen državni stručni ispit
2008. dobila Priznanje HZPSS za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetodavstvu
2015. dobila priznanje Savjetodavne službe za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju
• Sudjeluje kao vanjski predavač u obrazovanju odraslih za zanimanje mljekar-sirar.
• Sudjeluje u provođenju projekta „Ceste sira Zagrebačke regije” kao voditelj projekta.
• Sudjeluje u provođenju projekta „Očuvanja proizvodnje tradicionalnih zagrebačkih proizvoda - svježeg kravljeg sira i vrhnja te zaštita robne marke “ZG Sirek” kao koordinator projekta.
• Sudjelovala u projektu: IPA Componenta IV – Ljudski potencijali – Modernizacija programa obrazovanja odraslih za zanimanje mljekar-sirar.
• Sudjeluje i završila više lokalnih projekata za sirarske i uzgojne Udruge Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
• Jedan od autora “Vodiča dobre higijenske prakse za proizvodnju mliječnih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”.
• Sudjelovala na više radionica i savjetovanja (Savjetovanje malih sirara, Uloga cjeloživotnog obrazovanja u zapošljavanju seoskih žena u prehrambenom sektoru, Simpozij mljekarskih stručnjaka, Konferencija o sigurnosti hrane, Savjetovanje ovčara i kozara, Best praktices in cattle, sheep and goat production ensuring market access for small scale farmers for Central and Eastern Europen Countries, Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika, The role of agricultural advisory in the new CAP reform, itd.)
• Sudjeluje posljednjih 10 godina kao predavač na raznim stručnim predavanjima i skupovima.
• Organizator dvadesetak stručnih putovanja za poljoprivrednike u zemlji i inozemstvu.
• Sudjelovala na više stručnih, studijskih putovanja u inozemstvu.
• Član nekoliko Povjerenstava na državnoj i lokalnoj razini.
• Sudjelovala u osnivanju i radu nekoliko strukovnih Udruga (tajnik 2 sirarske Udruge i Saveza)

Udana i supruga dvoje djece.

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.