Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

prof. dr. sc. Božena Barić

Diplomirala je 1980. godine na Agronomskom fakultetu, tadašnjem Fakultetu poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 1990. i doktorirala 1998. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanja koja je provodila tijekom magisterija odnosila su se na integriranu zaštitu kruške i faunu voćnjaka kruške u različitim sustavima proizvodnje. Doktorski rad izradila je proučavajući faunu stjenica u intenzivnom uzgoju jezgričavih voćaka.

 

U znanstveno – istraživačkom radu bavi se problemima zaštite voćaka i vinove loze od štetnika, integriranom zaštitom voćaka i vinove loze, te mogućnostima uvođenja bioloških mjera u suzbijanju štetnih organizama. Bila je suradnica na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, a trenutno je voditelj jednog znanstveno-istraživačkog projekta naziva:

Integrirane mjere zaštite od tehnoloških štetnika jabuke (178- 1782066 – 2081), 2007. – 2012. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Kao autor ili koautor objavila je 40 znanstvenih radova od kojih je 9 referirano u bazi ISI WoS. Koautor je u 3 knjige nacionalnog izdanja.
Član je međunarodne organizacije za integriranu i biološku zaštitu (IOBC), te aktivno sudjeluje na skupovima pojedinih sekcija ove organizacije.
Bila je mentor na dva magistarska rada, mentor na dvije obranjene disertacije i trenutno vodi jednu disertaciju.
Poveznica na hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI):
https://bib.irb.hr/lista-radova?projekt=178-1782066-2081

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.