Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilišni je profesor na Agronomskom fakultetu u trajnom zvanju. Kao autor ili koautor objavio više od 220 indeksiranih radova, te sedamdesetak stručnih i popularnih članaka, nekoliko udžbenika, knjiga i dr. Voditelj nekoliko znanstvenih i stručnih projekata, član nekoliko stočarskih udruženja, te predsjednik Savjeta uzgojnog programa iz ovčarstva i kozarstva.

Članci

Prilog broja: Odabir i uzgoj ovaca i koza u Hrvatskoj
Ovčarstvo i kozarstvo su važne grane stočarstva u mnogim zemljama, osobito u područjima gdje su, zbog specifičnih geografskih, pedoloških i klimatskih uvjeta (krševita područja oskudne vegetacije s malo vode) slabije mogućnosti organizacije ratarske proizvodnje te uzgoja drugih vrsta domaćih životinja, osobito krupnije stoke.
Pročitaj više...
Prilog broja: Oprema na farmi
Prema pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama, farma je svako domaćinstvo, objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, mjesto na kojemu životinje borave i/ili se uzgajaju ili drže. Kako bi njihovo držanje bilo u skladu s navedenim pravilnikom, ali i kako bi uzgajivači imali kompletirane proizvodne sustave i rješenja, ovaj prilog će pružiti pregled značajnije opreme koju bi svaka farma trebala posjedovati sukladno mogućnostima.
Pročitaj više...
Rano odvajanje janjadi i jaradi – preduvjet veće dohodovnosti u proizvodnji
Tehnologija proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka u Hrvatskoj, sve donedavno, nije se znatnije razlikovala od one namijenjene proizvodnji mesa.
Pročitaj više...
Isplativost uzgoja koza (2)
Koze odlikuje visok stupanj prilagodljivosti na različite okolišne uvjete, pa se danas uzgajaju u svim klimatskim zonama; od semiaridnih savanskih područja do kišnih tropa. Jedina mjesta na kojima nije zastupljen značajniji broj koza jesu Artika i Antarktika. U pravilu, obitavaju tamo gdje ne može opstati niti jedna druga vrsta stoke. Od najstarijih vremena, sve do danas uzgajivači i stručnjaci nastoje stvoriti kozu koja će biti proizvodno najučinkovitija u određenim uvjetima okoliša. Određenim zahvatima mijenjaju se populacije životinja, da bi bile što prikladnije proizvodnji mlijeka, mesa, vlakna i kože. U nastavku priloga opisat će se najznačajnije svjetske pasmine, te dragocjene hrvatske izvorne pasmine koza.
Pročitaj više...
Isplativost uzgoja koza
Koze spadaju među prve pripitomljene vrste, koje su od davnina služile čovjeku dajući mu visokovrijedne proizvode (meso, mlijeko, kožu, vlakno, gnoj i dr.). Međutim, intenziviranjem i industrijalizacijom poljoprivrede, osobito stočarstva, sve se više počinju podcjenjivati i osporavati - često se napasuju na najlošijim pašnjacima i najnepristupačnijim terenima, daju im se ostaci hrane od konja, krava i ovaca, drže ih se u lošim i neprimjerenim nastambama i sl. U prvom nastavku priloga o kozama spomenut ćemo neke od prednosti držanja koza, povijesti kozarstva u Hrvatskoj i njegovog trenutnog stanja.
Pročitaj više...
Odresci s aromatičnim biljem
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.