Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zadnjih 5 pitanja i odgovora

 • 1. 
  U Gospodarskom listu 7/2018 pisali ste o biljkama za essiac čaj. Nažalost u biljnoj drogeriji našla sam samo korijen čička. Možete li me savjetovati gdje bi mogla nabaviti ostale biljke ili gotovi čaj?

  Pišući članak također sam se zapitala gdje bi se ove biljke mogle nabaviti, ali nažalost, nisam naišla na informaciju da ih u Hrvatskoj ima u prodaji. Pošto je u današnje vrijeme sve dostupno putem interneta, odnosno web trgovina, tako i gotov essiac čaj kao i druge proizvode ili pojedinačne biljke možete kupiti preko raznih web stranica kao što su www.essiacproducts.com, www.ebay.com, www.amazon.com i sl.

  Monika VIDAK, mag. ing. agr.

 • 2. 
  Posljednjih nekoliko godina u kukuruzu je primijećeno širenje korova nepoznate vrste. Pokušali smo ga uništiti različitim sredstvima (Laudis, Adengo, Elumis peak), ali nismo uspjeli. Nicanje mu je jako kasno, kad je kukuruz već visok. Zanima nas koja je to vrsta korova i s kojim ga herbicidom možemo uništiti?

  Korovna vrsta sa slike jest Panicum capillare – vlasnasto proso. Vrsta je podrijetlom iz Sjeverne Amerike, a u Europu je unesena u 15. st. kao ukrasna vrsta (dekoracija cvjetnih aranžmana), dok se u Hrvatskoj prvi put spominje 60-ih godina prošlog stoljeća. Problematika suzbijanja ove vrste usko je povezana s njenom biologijom, točnije vremenom nicanja u usjevu, ali i s morfologijom. Naime, za razliku od ostalih korovnih trava, ova vrsta prekrivena je sitnim gustim dlačicama bijele boje. Dlačice koje se razvijaju na biljci prilikom aplikacije smanjuju kontakt herbicida s biljkom te onemogućuju kvalitetnu apsorpciju djelatne tvari što nerijetko rezultira lošim učinkom herbicida. Osim morfoloških karakteristika, biologija, točnije vrijeme nicanja, doprinosi izbjegavanju herbicidnog tretmana. Prema vremenu nicanja korovnih vrsta u usjevu kukuruza, korove dijelimo u tri skupine: rano nicajuće (npr. loboda), srednje nicajuće (npr. koštan) i kasno nicajuće. Prema vremenu nicanja proso pripada skupini kasno nicajućih korovnih vrsta što znači da mu je za početak nicanja potrebna akumulacija temperature iznad 10°C, dok primjerice loboda kao ranonicajuća korovna vrsta, niče akumulacijom temperatura iznad 3°C. Gledano kalendarski, proso započinje s nicanjem koncem svibnja, a vrhunac nicanja odvija se početkom lipnja. U tom razdoblju većina korovnih vrsta u kukuruzu već razvija nekoliko listova, a korovne trave kao što su koštan i muhar već polako ulaze u stadij busanja. Kasnim nicanjem u kukuruzu često izbjegne aplikaciju herbicida, pa se pojava u polju može tumačiti lošijim učinkom herbicida. Kod suzbijanja ove vrste potrebno je odrediti pravovremenu aplikaciju temeljem praćenjem ponika prosa i poznavanjem razvojne faze kukuruza i razvojne faze prosa. Upravo zbog kasnog i razvučenog nicanja ove vrste herbicidi koji se primjenjuju u pre-em roku ili ranom post-em roku najčešće nisu dovoljno učinkoviti. Stoga, ako je parcela zakorovljena s ovom korovnom vrstom, preporuka je herbicide primijenjivati u post-emergence roku. Kao i ostale korovne trave (vrste iz porodice Poaceae) i prosa u usjevu kukuruza su osjetljiva na herbicide ALS inhibitore (sulfonilureja herbicidi), dok su nešto manje osjetljiva na herbicide iz skupine triketona (tembotrion i mezotrion) i to u isključivo u ranoj razvojnoj fazi (BBCH 13). Na tržištu se nalazi dosta herbicidnih pripravaka iz skupine ALS inhibitora (foramsulfuron, nikosulfuron, tienkarbazonmetil, rimsulfuron) kao kombinirani pripravci koji uz ove djelatne tvari sadržavaju i djelatne tvari iz drugih kemijskih skupina (npr. mezotrion, izoksaflutol) koji se mogu koristiti za suzbijanje prosa. Odluka o izboru herbicida ovisi o roku sjetve, vremenu nicanja prosa, ostaloj korovnoj flori na parceli, ali i o vremenskim uvjetima. Osim o fazi razvoja prosa, potrebno je voditi računa i o fazi razvoja kukuruza u vrijeme tretiranja. To se posebice odnosi na nešto kasniju primjenu sulfonilureja herbicida koja, u nepovoljnim uvjetima (npr. suša) može dovesti do fitotoksičnih oštećenja kukuruza.

  Valentina ŠOŠTARČIĆ, mag. ing. agr.

 • 3. 
  Mandarinu staru 10 godina napala je neka bolest. Na listovima je crna presvlaka i vjerujem da biljka ne prima dovoljno svjetlosti te se suši. Listovi često budu ljepljivi, a šaljem i fotografiju navedenog problema.

  Na zaprimljenim fotografijama biljke mandarine vidljivi su simptomi napada štitastih uši s posljedicom pojave gljivica čađavica na listovima. Na licu napadnutih listova, posebice uz glavnu žilu mogu se uočiti primjerci štitastih uši koji pripadaju rodu Coccus. Radi se o napadu lovorove (smeđe) štitaste uši (Coccus hesperidum) ili sive štitaste uši agruma (Coccus pseudomagnoliarum). Za točnu identifikaciju vrste potrebna je laboratorijska mikroskopska analiza. Obje vrste hrane se sisanjem biljnih sokova u floemu, što slabi biljke, reducira cvatnju, uzrokuje sušenje vrhova grana i utječe negativno na urod. Osim toga, ovi štetnici izlučuju obilno mednu rosu, odnosno ljepljivu prozirnu tekućinu na koju se sekundarno naseljavaju crne gljivice čađavice. Medna rosa pada na listove, grane i plodove te na taj način smanjuje fotosintezu biljke i snižava tržišnu vrijednost plodova. Populaciju ovih vrsta štitastih uši često pod kontrolom ispod praga štetnosti održavaju u prirodi prisutne mnoge vrste parazitskih osica i grabežljivih božjih ovčica (bubamara). Na fotografijama se također mogu vidjeti na nekim primjercima štitastih uši i tragovi parazitacije. Budući da se na osnovi zaprimljenih fotografija može zaključiti kako se vjerojatno radi o amaterskom uzgoju mandarina, u teglama na okućnici, preporučuje se obaviti rezidbu u kombinaciji s umjerenom prihranom nekim dušičnim gnojivom te uravnoteženim zalijevanjem stabala vodom tijekom vegetacije. Također, nakon provedenih preporučenih agrotehničkih mjera moguće je obaviti ranoproljetno tretiranje biljaka u cilju suzbijanja pokretnih stadija štitastih uši ekološki povoljnijim pripravcima Bijelo ulje ili Mineralno svijetlo ulje, uz obvezno pridržavanje uputa za uporabu.

  dr. sc. Mladen ŠIMALA

 • 4. 
  Zanima me kome se mogu i moram obratiti nakon što sam pretrpio ozljedu na radu?

  Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pokreće se podnošenjem tiskanice „Prijave o ozljedi na radu“ koja se podnosi regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, odnosno prema sjedištu poslodavca. Ako poslodavac, odnosno organizator određenih aktivnosti i poslova ne podnesu prijavu o ozljedi na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe, ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada. Rok za podnošenje prijave o ozljedi na radu, odnosno zahtjeva, je 8 dana od dana nastanka ozljede na radu, a osigurana osoba za koju Hrvatskom zavodu nije podnesena prijava o ozljedi na radu u roku od pet godina od isteka naprijed naznačenog roka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Vlasnik sam poljoprivredne parcele koja je u mojem vlasništvu više od 70 godina. Poslije rata kupio sam još dvije parcele zbog okrupljivanja zemljišta, a do koje se dolazi preko parcele (livade) koja je nekoliko puta mijenjala vlasnike, a novi vlasnik mi ne dopušta prelazak preko parcele pa time nemam niti pristupa do svojeg zemljišta. Što mogu učiniti?

  Vlasnici nekretnina za dolazak na svoju nekretninu mogu koristiti pravo na služnost prolaza ili nužni prolaz preko susjedne nekretnine drugog vlasnika. Služnost i nužni prolaz se osnivaju u situaciji kad ne postoji drugi način prilaza na nekretninu. Služnost prolaza je pravo vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina) da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), a vlasnik poslužne nekretnine to mora trpjeti ili mora propuštati određene radnje na svojoj nekretnini koje bi inače imao pravo činiti. Način na koji će se nositelj prava služnosti služiti poslužnom stvari određuje se prilikom osnivanja služnosti. Služnost se može osnivati pravnim poslom na način da stranke određuju svojom voljom ili u sporazumu opseg i druga prava i obveze u vezi sa stjecateljem i ostvarivanjem prava. Služnost se može osnovati i na temelju odluke suda. Bitno je znati da svaka služnost treba imati razumnu svrhu. Prilikom korištenja susjedne nekretnine za prolaz trebate postupati obzirno tako da što manje opterećujete tu nekretninu, a susjed ne smije činiti ništa što bi onemogućilo ili bitno otežalo izvršavanje služnosti. Nužni prolaz je služnost puta koju osniva sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom. Na nužni se prolaz primjenjuju pravila koja vrijede za služnosti puta. Pravo služnosti na nekretnini osniva se uknjižbom toga prava u zemljišnoj knjizi kao tereta na poslužnoj nekretnini, osim ako zakon omogućuje da se služnost osnuje drukčije. Ako vam susjed osporava pristup do nekretnine, možete kod nadležnog suda pokrenuti postupak za osnivanje potrebne služnosti. Tijekom postupka sud će utvrditi postoje li zakonske pretpostavke za osnivanje služnosti i o tome donijeti odluku, po potrebi sud može saslušati svjedoke u svrhu dokazivanja jeste li predmetnu nekretninu i do sada koristili u svrhu prolaza.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

Biskvitni omlet s grožđem
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.