Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zadnjih 5 pitanja i odgovora

 • 1. 
  Prošle godine imala sam dosta štete u kukuruzu, mislim od kukuruzne zlatice jer je kukuruz polegao. Postoji li sredstvo kojim bih mogla suzbijati kukuruznu zlaticu jer ne mogu mijenjati kulturu s obzirom da trebam više kukuruza. Može li zlatica prijeći na grah jer ga sadim uz kukuruz, jer je cvjetao, ali nije bilo ploda prošle godine?

  Najučinkovitije rješenje u preventivnom suzbijanju kukuruzne zlatice je provođenje plodoreda na svim površinama, a kukuruz na istoj parceli sijati tek svake treće godine. Nije preporučljivo u takvom plodoredu na poljima gdje se bilježe veće štete od kukuruzne zlatice, uvrstiti uljne tikve i soju. Svi proizvođači kukuruza bi trebali provoditi preporučeni plodored u područjima gdje se kukuruzna zlatica redovito javlja i pričinjava ekonomske štete. Od granuliranih insekticida kod sjetve kukuruza možete koristiti jedino Force 1.5 G (registrirana doza suzbijanje kukuruzne zlatice 10-15 kg/ha), primjenom u redove za vrijeme sjetve posebnim depozitorima. Navedena primjena insekticida smanjuje, ali ne rješava problem u potpunosti prilikom jačeg napada ličinki kukuruzne zlatice na korijen kukuruza. Protekla je sezona zbog vrlo visokih temperatura bila nepovoljna za uzgoj graha, pa smatramo da je to razlog opadanja cvjetova.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 2. 
  U vrtu ne uspijeva grah zrnaš koji naraste vrlo bujan, visoko se uspinje po kolcima i cvate, no mahune su gotovo prazne, a ako i ima koje zrno, ono je nerazvijeno (nije jedro, okruglo) već je spljošteno i ponekad smežurano. Tlo je vrlo lagano, prozračno, sve drugo dobro uspjeva, osobito zelena salata. Možda nedostaje nekih hranjivih elemenata, znate li kojih? Tlu inače dodajemo vlastiti kompost od otpadaka iz kuhinje, vrta i dvorišta (trava), a posipamo i Agrocal.

  Simptomi koje ste naveli odgovaraju simptomima nedostatka kalcija, koji se kod graha manifestiraju prvenstveno gubitkom turgora. Lišće vene, a mahune postaju mekane, žute, deformiraju se i slabo zameću sjeme. Starije lišće se suši i opada. Na visokom grahu lišće je svijetlozeleno s nekrotičnim pjegama na rubovima. No, napisali ste da u tlo unosite Agrocal što je dobro i trebalo bi zadovoljiti potrebe biljaka za kalcijem. Također, simptomi nedostatka kalcija sigurno bi bili vidljivi i na drugim kulturama, prvenstveno kao vršna trulež ploda rajčice i paprike. Druga stvar koju navodite je da je tlo lagano i prozračno, što znači da se brzo zagrijava, ali i da slabije zadržava vodu pa vjerujem da upravo zbog nedostatka vode dolazi do pojave koju opisujete. Visoki grah zbog svoje duge vegetacije zahtijeva dobru opskrbu vodom (250 do 400 mm), pogotovo u vrijeme cvatnje i zametanja mahuna što je u drugoj polovici kolovoza i početkom rujna kad su temperature još dosta visoke. Voda je neophodna i za transport kalcija kroz biljku. Dakle, da bi biljka usvojila kalcij iz Agrocala i dovela ga do vršnih točaka rasta, neophodno je osigurati dovoljnu količinu vode.

  izv. prof. dr. sc. Božidar BENKO

 • 3. 
  Kako zaštiti mlade presadnice smilja od bolesti i štetnika (pojavljuju se gusjenice nakon čega se biljčice osuše)?

  Premda smilje (Helichrysum spp.) ubrajamo u skupinu ljekovitog i aromatičnog bilja koje nije često napadnuto od uzročnika bolesti i štetnika, ipak je pri uzgoju opisano u našoj zemlji ili u drugim europskim državama nekoliko kategorija neželjenih organizama. Od uzročnika biljnih bolesti pri uzgoju presadnica smilja u određenim se uvjetima vlažnosti, temperature i teksture supstrata mogu javiti “zemljišne” bolesti koje uzrokuju (pseudo) gljivične vrste roda Rhyzoctinia spp. i Pythium spp. Naknadno se na nadzemnim dijelovima može pojaviti siva plijesan (Botrytis) (pri vrlo vlažnim uvjetima) i koncentrična pjegavosti (Alternaria) pri visokim temperaturama i povišenoj vlažnosti zraka. Budući tržište zahtijeva uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja na ekološki način, za tretiranje smilja se preporučuju koristiti samo pripravci registrirani i dopušteni u ekološkoj proizvodnji. Tako se za suzbijanje (pseudo) gljivičnih bolesti u zemljištu mogu koristiti biljni pripravci, npr. čaj od stolisnika ili pripravci na osnovi preslice (npr. Equisetum Plus) (0,2-0,4 %). Za suzbijanje sive plijesni (Botrytis) na nadzemnim organima smilja moguće je koristiti biljne pripravke na osnovi luka i preslice, te čaj od stolisnika. Za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) preporučuje se primjena biljnih pripravaka od luka i preslice. Od štetnih organizama životinjskog podrijetla na smilju je poznata pojava lisnih i štitastih uši, štitastih moljaca, kalifornijskog tripsa, lisnih minera te štetnih gusjenica moljaca. Biljni pripravci na osnovi pelina i koprive mogu se koristiti za suzbijanje lisnih uši, dok su biljni pripravci na bazi ljute paprike i papra osnova u suzbijanju kalifornijskog tripsa i lisnih minera. Gusjenice moljaca Bucculatrix helichrysella i Coleophora helichrysiella se spominju u nekim europskim zemljama kao česti nametnici smilja. Sredstvo Neem Azal- T/S EC (azadiraktin 10 g/lit.) (0,2-0,3 %) je prirodni insekticid iz koštica tropskog neem drva. Primjenjuje se za suzbijanje različitih kategorija štetnika u ekološkom uzgoju bilja (osobito u povrću, začinskom bilju, voćarstvu, vinogradarstvu, krumpiru i ukrasnom bilju) (npr. djelotvoran je protiv gusjenica leptira i sovica, lisnih uši, muha lisnih minera, tripsa, krumpirove zlatice, lukove muhe, cikada, štitastih moljaca, maslinovog moljca i stjenica). Ovaj bi pripravak preventivno i učinkovito suzbijao i najvažnije nametnike smilja. U programu tvrtke “PRO-ECO” iz Novog Marofa moguće je nabaviti različite «ojačivače» bilja (npr. AlgoVital Plus, Equisetum Plus, Pottassol) i sredstva za zaštitu bilja (NeemAzal). Važno ih je primijeniti preventivno na još zdravstveno ispravne biljke (prije pojave jačih simptoma bolesti ili već pričinjenih šteta od nametnika). Na hrvatskom se tržištu već nekoliko sezona mogu kupiti gotovi i kvalitetni biljni preparati (ekstrakti) za zaštitu bilja: npr. ekstrakt preslice, vratića, pelina i humusa, te ekstrakt koprive i potočarke iz njemačke tvrtke «Schacht» moguće je nabaviti putem distributera «GRA-MA» Čakovec.

  mr.sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 4. 
  Zanima nas tko naslijeđuje obrt poslije smrti vlasnika i kako posluje obrt nakon takve situacije?

  Nakon smrti obrtnika, obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike. Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme, te zdravstvene uvjete, te joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Nakon smrti obrtnika, supružnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati gore navedene uvjete, s time da su odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta, obrtnici dužni prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo u roku od 60 dana od dana smrti (prije 30 dana). Privremeni poslovođa upisuje se u obrtni registar, te je dužan voditi obrt pažnjom dobrog gospodarstvenika za račun nasljednika umrlog obrtnika. Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama Zakona o obrtu odgovara svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem. Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu grada u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka. Uz navedenu se prijavu mora priložiti: izvod iz knjige umrlih za obrtnika, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakonom propisano, uvjeta stručne spreme, te da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i posebnog uvjeta, da imaju položen stručni ili majstorski ispit ako se radi o vezanom obrtu. Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured grada donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i nastavak vođenja obrta u obrtni registar. Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok od 60 dana, gube pravo na prenošenje obrta, a obrt prestaje po sili Zakona.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Profesionalni sam vozač u prijevremenoj starosnoj mirovini na osnovu dugogodišnjeg osiguranja. Molim da mi odgovorite mogu li zasnovati radni odnos na pola radnog vremena (prvenstveno kao vozač) bez stavljanja mirovine u stanje mirovanja ili na bilo koji drugi način (ugovor o djelu i sl.), te raditi na pola radnog vremena bez zamrzavanja mirovine?

  Zakon o mirovinskom osiguranju, članak 99. stavak 2. (NN 157/13) omogućuje vam da se zaposlite do polovice punog radnog vremena, a da vam se starosna mirovine koju koristite ne obustavi, odnosno, da se ne obustavi isplata starosne mirovine. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisniku starosne i prijevremene starosne mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja, ali jedna od iznimiki je i situacija koju ste vi postavili, a to je da zadržite isplatu mirovine bez obustave i da se kao vozač zaposlite do polovice punog radnog vremena. Smatram da bi vam bilo korisno i da raspolažete informacijom da u slučaju kad se kao korisnik starosne mirovine nakon što ste stekli pravo na mirovinu i zaposlili, ili započeli obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje i navrši najmanje jednu godinu staža, stječete pravo na ponovno određivanje mirovine. Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena.

  Mirela NOVOTNI – DRAŠTATA, dipl. iur.

Slana torta od kestena
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018. Izdanje 15.03.2018. Izdanje 01.03.2018. Izdanje 15.02.2018. Izdanje 01.02.2018. Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.