Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zadnjih 5 pitanja i odgovora

 • 1. 
  Na području Promina imam iskopane rupe razmaka 6 metara (istok-zapad) za sadnju 20 bajama u jednom redu te vas molim za savjet koje sorte uzeti i koji raspored sadnje zbog oprašivanja?

  Sadne rupe su iskopane na dobar razmak. Na navedenom području treba posaditi sorte kasnije cvatnje i to: glavna sorta Ferragnez, a oprašivači Ferraduel, Tuono ili Texas, ovisno što se nudi na tržištu. U pravilu oprašivača treba biti 10 % od ukupnog broja sadnica. Kako vi sadite u red potrebno je više oprašivača, tj. svako 4 stablo. Veći broj sorata u nasadu je preporučljiv zbog boljeg oprašivanja. Za napomenu, navedena glavna sorta kao i oprašivači visoko rodne su sorte s kvalitetnom jezgrom, a to se može postići samo ako provodite sve agrotehničke mjere.

  doc. dr. sc. Mira RADUNIĆ

 • 2. 
  Koja je najranija sorta marelice koja se može nabaviti u našim rasadnicima, koja sorta trešnje dospijeva krajem lipnja ili početkom srpnja, postoji li sorta jabuke koja dospijeva krajem svibnja ili početkom lipnja u našim uvjetima (živim u Zagrebu), i zanima me može li prskanje korova oko mladih voćaka utjecati na njihov rast?

  Na Sortnoj listi voćnih vrsta Republike Hrvatske trenutno se nalazi 40 sorata marelice, 39 sorata trešnje i 102 sorte jabuke, no samo manji broj sorata ima vodeću ulogu u proizvodnim voćnjacima. Ostale sorte su prateće, perspektivne ili lokalnog značenja. Kod marelice brzo dolazi do izmjene sortimenta. Sorte marelice uglavnom dozrijevaju tijekom mjeseca lipnja i srpnja. Najranije, tj. u prvoj polovici lipnja mogu dozrijeti sorte kao što su: Aurora, čačansko zlato, Giada, New Jersey, Orange Red, Pinkcot, Thyrinthos itd. Od navedenih jedino je sorta Aurora vodeća, nastala je u Italiji, bujnog je stabla i dobre rodnosti. Plodovi su srednje veličine, narančasto-žute boje kože i mesa, dobrog okusa i kvalitete, uglavnom se upotrebljavaju u svježem stanju. Mane su joj osjetljivost na mraz i samoneoplodnost. Kasne sorte trešanja sazrijevaju krajem lipnja i početkom srpnja. To su npr. sorte: Compact Lambert, Droganova žuta, Durone Nero, Ferrovia, Germersdorfska, Hedelfinger, Kordia, Lambert, Lapins, Late Lory, Regina, Sweet Heart itd. Od navedenih vodeće uloge imaju sorte Lambert, Lapins i Sweet Heart, a zajednička svojstva su im bujno stablo, redovita i obilna rodnost, krupan plod tvrdog mesa, sladak i sočan okus. U posljednje vrijeme selekcioniran je veliki broj kvalitetnih samooplodnih sorata trešnje, no još je veliki broj i onih stranooplodnih, kao što je Lambert, pa se uz nju treba posaditi barem još jedna, koja joj je kompatibilna. Lapins i Sweet Heart su samooplodne. Što se tiče jabuke, najranije dozrijevaju sorte iz skupine ljetnih, tj. tijekom mjeseca srpnja i u prvoj polovici kolovoza. Sorte koje mogu dozrijeti početkom srpnja su pr.: Elshof, Julyred, Stark´s Earliest i Vista Bella, a bjeličnik i prije, krajem mjeseca lipnja. No, osim tog ranijeg sazrijevanja, Bjeličnik nema drugih značajnijih prednosti. Karakterizira ga alternativna rodnost, samoneoplodnost, osjetljivost na pepelnicu, plod je kiselkastog okusa. Od ostalih navedenih sorata najčešće se uzgajaju Julyred i Stark´s Earliest. Prskanje korova, tj. izlaganje voćaka herbicidima, može uzrokovati i smanjenje njihova rasta, prije svega ovisno o vrsti herbicida i vrsti voćke, no uglavnom nema značajnijeg utjecaja ako se pridržava uputa za korištenje, tj. doze i načina primjene. Herbicidi koji se koriste za suzbijanje korovskih vrsta u voćnjacima dijele se na one koji djeluju preko lista i koji djeluju preko tla, a primjenjuju se obično u proljeće, nakon prihrane. Ako je vegetacija krenula, primjena treba biti za mirna vremena i pod niskim tlakom pumpe kako herbicid ne bi dospio na zelene dijelove voćke i izazvao fitotoksičnost.

  Marina MARETIĆ, mag. ing. agr.

 • 3. 
  Za svoje potrebe držim kokoši nesilice koje se slobodno kreću po dvorištu. Iz kojeg razloga su neki žutanjci narančaste boje, a pojedini potpuno blijedi?

  S obzirom da nije navedeno pripadaju li sve kokoši na gospodarstvu istoj pasmini ili hibridu ne treba isključiti ni tu mogućnost da različita genetika dovodi u konačnici i do različite obojenosti žutanjka. Budući da se kokoši drže zajedno i hrane se istim obrokom, utjecaj hranidbe možemo isključiti i različitu obojenost žutanjaka opet možemo pripisati samo kokošima, odnosno njihovoj nesivosti. Kokoši koje nesu manji broj jaja (svaki 2-3 dan) imaju jače pigmentiran žutanjak. Naravno, ne smije se isključiti i utjecaj nekih bolesti koje mogu biti prisutne u jatu. Tako kod pojedinih bolesti koje mogu individualno zahvatiti pojedine kokoši može doći do znatnog smanjenja apsorpcije karotenoida, a time i do slabije obojenosti žutanjaka.

  prof. dr. sc. Zlatko JANJEČIĆ

 • 4. 
  Želio bih složiti Ugovor o radu, pa me zanima što treba biti u obveznom sadržaju pisanog ugovora o radu?

  Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13) u članku 13, propisuje sljedeće: Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu mora sadržavati sve bitne uglavke, a najmanje o: strankama te njihovom prebivalištu, odnosno sjedištu; mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima; nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova; danu početka rada; očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme; trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kad se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora; otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kad se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja otkaznih rokova; osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo; trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Htjela bih iskoristiti sva prava koja nezaposleni imaju, pa me zanima na koji se način pokreće postupak za ostvarivanje prava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje?

  Postupak za ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti pokreće se na zahtjev nezaposlene osobe. Nezaposlena osoba zahtjev podnosi mjesno nadležnoj područnoj službi. O pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju rješava područna služba u kojoj je nezaposlena osoba evidentirana, a u drugom stupnju Središnja služba Zavoda. Nezaposlena osoba koja koristi određeno pravo dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu za zapošljavanje svaku okolnost koja utječe na promjenu ili prestanak prava. Ako je na teret Zavoda za zapošljavanje obavljena isplata ili je ostvareno neko primanje na koje nezaposlena osoba nije imala pravo, osoba je dužna vratiti primljene iznose, odnosno nadoknaditi učinjene izdatke. Ako se zaposlenik na temelju pravomoćne sudske odluke ili odluke poslodavca vrati na rad i uspostave mu se prava po osnovi rada za razdoblje u tijeku kojega je bio nezaposlen, tada je Zavodu za zapošljavanje dužan vratiti iznose isplaćene na ime novčane naknade.

  Alan VAJDA, mag. iur.

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016. Izdanje 01.10.2016. Izdanje 15.09.2016. Izdanje 01.09.2016. Izdanje 15.08.2016. Izdanje 20.07.2016. Izdanje 01.07.2016
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.