Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zadnjih 5 pitanja i odgovora

 • 1. 
  Je li potrebno poslije burnog vrenja u plastičnoj posudi i pretakanja vina u inox posudu za tiho vrenje na donji plutajući poklopac staviti vrenjaču? Do sada sam kod pretakanja u inox posudu kod tihog vrenja stavljao plutajući poklopac i vazelinsko ulje oko njega i na taj način čuvao vino od štetnih utjecaja.

  Plutajući poklopac u pravilu služi za čuvanje vina nakon fermentacije jer se stavljanjem poklopca na površinu vina u potpunosti onemogućava kontakt vina sa zrakom, tj. kisikom koji uzrokuje kvarenje vina. Dodavanjem enološkog ulja između stijenki poklopca i bačve, vino se k tome praktički „100% brtvi“ te nema opasnosti od oksidacije i kvarenja. Kod fermentacije je situacija obrnuta, pa površina vina na vrhu bačve tijekom fermentacije mora biti maksimalno slobodna kako bi CO2 (ugljikov dioksid) koji nastaje fermentacijom nesmetano mogao izlaziti iz mase vina. To, međutim, ne znači da otvor bačve treba ostaviti u potpunosti otvoren i izložen zraku/kisiku već između površine vina i poklopca treba ostaviti dio slobodnog prostora u kojem će se nakupljati CO2. Kako bi CO2 iz toga međuprostora mogao izlaziti van treba na poklopcu postaviti vrenjaču koja omogućuje da ugljikov dioksid izlazi u atmosferu a istovremeno kisiku onemogućuje ulazak i kontakt s vinom. Tijekom tihog vrenja kod crnih vina prostor za nakupljanje ugljikovog-dioksida treba iznositi 10-15 cm (kod inox bačava od nekoliko desetaka do nekoliko stotina litara). Taj prostor može se osigurati na više načina. Prvi je nabavka poklopaca sa zračnicom kojeg možete fiksno postaviti na bilo kojoj poziciji unutar tanka. Takvi poklopci najčešće imaju predviđenu i rupu za vrenjaču. Međutim, ovi poklopci su poprilično skupi, posebno za manje hobi vinare. Drugi način je da inoks bačvu napunite vinom 90 % volumena. Bačvu zatim poklopite prašnim poklopcem i rubove dobro zabrtvite PVC folijom ili posebnom gumenom trakom za brtvljenje. U tom slučaju na prašnim poklopcima najčešće morate sami izbušiti rupu za vrenjaču. Treća opcija je u slučaju kad je količina vina u odnosu na volumen posude izrazito manja (> 70 %). Tada postupite kao i u prethodnom koraku, ali morate dobro paziti na dinamiku fermentacije i na trenutak njezina završetka. Čim utvrdite da je fermentacija gotova, vino u roku 3-5 dana treba otočiti s taloga, pravilno tretirati otopinom sumporaste kiseline ili kalij-metabisulfita. Nakon pretoka na površinu vina stavite plivajući poklopac i ulje. Tako će vino dugoročno biti maksimalno zaštićeno od kvarenja.

  dr. sc. Domagoj STUPIĆ

 • 2. 
  S proizvođačem voćnih sadnica dogovorio sam osnivanje voćnjaka na terasiranoj površini. Jame za sadnju nisu kopane ručno već su bušene traktorskom bušilicom i nisu bile ujednačene dubine. Radovi su obavljeni nestručno i neodgovorno. Postotak prijema sadnica je zadovoljavajuć, no mnoga spojna mjesta se nalaze ispod razine zemljišta. U stručnim knjigama sam pročitao da preduboko posađene voćke ne donose redovan i puni urod. Mogu li se i kako ispraviti greške kod sadnje?

  Sadne jame se zadnje vrijeme često buše traktorskim ili motornim bušilicama jer je tako brže. Međutim, kod teških tala koja su puna gline to može biti problem jer se tako „betonira“ zid jame pa se korijen teže širi. Iako, to kod vas možda nije bio slučaj s obzirom da navodite da je primitak sadnica bio zadovoljavajući. Problem kod vašeg voćnjaka je upravo to što se cijepno mjesto nalazi ispod razine zemljišta. Nalazi li se samo ispod razine tla ili je pak zemlja nagrnuta na cijepno mjesto? Ako je samo nagrnuta zemlja na cijepno mjesto to je vjerojatno učinjeno samo zbog zaštite cijepnog mjesta tijekom zime. Sada to treba odgrnuti. Ako su samo ispod razine tla, a van zemlje, tada to trenutno nije problem, no postoji mogućnost da se cijepno mjesto zatrpa. Kad je cijepno mjesto ispod zemlje, tada podloga gubi svoju svrhu jer s vremenom plemka razvije svoj korijen. Podloge za voćke koristimo zbog dva glavna razloga: prilagodba na različite vrste tla i kontrola bujnosti voćke. Naravno, uporaba pravilne podloge utječe i na otpornost prema bolestima i štetnicima, vremenskim prilikama i mnogo drugih stvari. Stoga uzgoj na vlastitom korijenu kod većine vrsta nije preporučljiv, a to je upravo ono što će se dogoditi ako je cijepno mjesto pod zemljom. S obzirom da se nakon sadnje s vremenom zemlja u jami slegne, a s njom i voćka, preporuča se da prilikom sadnje cijepno mjesto bude 15-ak cm iznad zemlje. Tako će i nakon slijeganja zemlje, cijepno mjesto biti iznad tla. Pretpostavljam da se radi o mladom voćnjaku. Stoga preporučam da probate otkopati sadnice i izdignuti ih tako da cijepno mjesto bude van zemlje.

  doc. dr. sc. Goran FRUK

 • 3. 
  Kako orezati trs s dobro razvijenim mladicama izraslim iz „glave“ trsa, a ne iz lanjskih reznika ili lucnjeva koji su izmrzli? Je li dobro prvo zimsko tretiranje obaviti Nordox preparatom, a drugo u fazi nabubrenih pupova kombinacijom Nordoxa, bijelog ulja i Thiovit Jet?

  Svakako je šteta od niskih proljetnih temperatura zabilježena 26. travnja 2016. u nekim kontinentalnim vinorodnim regijama prouzročila izravnu štetu i berbi 2016., ali i dodatno posrednu štetu u 2017. Neka vlasnik na svakom trsu, ovisno o kondiciji mladica koje su se razvile iz „rezervnih“ pupova nakon smrzavanja, pokuša ostaviti 1-2 lucnja i barem 2 reznika. Tek u sezoni godinu kasnije pretplatnik može dobiti očekivanu punu rodnost, jer najbolje rodne grane nastaju kad lucanj i reznik ostavljamo iz dvogodišnjeg drva. Može se obratiti i najbližoj ispostavi Savjetodavne službe gdje djeluje stručna osoba iz hortikulture, koja po pozivu i dogovoru može posjetiti pretplatnikov vinograd i na nekoliko trsa pokaznom rezidbom prikazati na koji način obaviti zimsku rezidbu. U prvim zaštitama izbjegavajte miješanje sumpornih fungicida s pripravcima koji sadrže mineralno ulje.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 4. 
  U kućnoj radinosti izrađujem suvenire metodom pjeskarenja stakla. Je li moguća prodaja jakog alkoholnog pića u bocama do 0,2 i kao suvenira bez markice? Imam uredno prijavljen kazan i svake godine podnosim izvještaj o proizvedenoj količini.

  Niste naveli gdje namjeravate u sklopu vaše kućne radinosti prodavati navedene suvenire, napominjemo da je odredbom Zakona o trošarinama propisano da trošarinskim obveznicima kao i svim drugim pravnim i fizičkim osobama nije dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda, pod čime se podrazumijevaju alkohol i alkoholna pića te duhanski proizvodi, na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Iznimno, slijedom Pravilnika o trošarinama, prodaja alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati, dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz suglasnost nadležne carinarnice prema mjestu prodaje. Sukladno Pravilniku o trošarinama, alkohol i alkoholna pića koja se prodaju na spomenutim mjestima moraju biti označena posebnim markicama Ministarstva financija ako se prodaju u pakiranjima od 0,25 do 5,00 litara, a prilikom prodaje obvezno je izdavanje računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Prodaja alkoholnih pića u suvenir pakiranjima (do 0,25 l) ne podliježu obvezi označavanja posebnim markicama Ministarstva financija. Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica i Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo, propisani su uvjeti za prodajne objekte i za prodaju robe izvan prodavaonica, oblici prodaje i dr. Navedeni propisi, između ostalog, definiraju i prigodnu prodaju koja se može obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora ili u slučaju prigodne prodaje na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine uz odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. Uz navedene odluke, za prodaju alkohola i alkoholnih pića na takvim mjestima, potrebna je i suglasnost carinarnice nadležne prema mjestu prodaje.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Divlje svinje napravile su veliku štetu na mojim usjevima. Sve sam prijavio lovačkom društvu koje je napravilo procjenu štete, koja je bila puno veća nego što su procijenili, ali sam potpisao zapisnik. Odštetu nikad nisam dobio, a nudili su mi raznu kompenzaciju u vidu mesa divljači i sl. Isplati li se putem suda tražiti odštetu?

  Visina nagrade za rad odvjetnika određena je prema vrijednosti predmeta spora, tj. novčanoj vrijednosti štete čije plaćanje tražite. Niste napisali koliko iznosi šteta pa vam ne mogu dati precizan odgovor. Osim nagrade odvjetniku trebate platiti sudsku pristojbu na tužbu čija visina također ovisi o visini štete odnosno visini tužbenog zahtjeva (osim ako spadate u kategoriju stranaka koje mogu tražiti oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi). Ako će lovačko društvo prigovarati visini tužbenog zahtjeva, sud može odrediti provođenje vještačenja po gospodarskom vještaku, predujam za takvo vještačenje plaća tužitelj odnosno vi, a predujam se može kretati od 500,00 kn na više. Po dovršetku postupka trebate platiti i pristojbu na presudu (u istom iznosu kao i na tužbu, osim ako se nagodite, tada se plaća pola pristojbe). Svaki odvjetnik kojem se obratite za pomoć, na vaš zahtjev, dužan vam je reći koliki su predvidivi troškovi za pokretanje i vođenje takvog postupka. Ne može se znati konačan iznos troškova jer taj trošak ne ovisi samo o radnjama vašeg odvjetnika, ali vam sigurno može reći koliko košta sastav tužbe, pristojba za tužbu i jedna rasprava (jedna će sigurno biti održana) te pristojba na presudu. Ako imate uvjete, na temelju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, možete od nadležnog ureda državne uprave tražiti oslobođenje od plaćanja troškova postupka. Možete također zatražiti od odvjetnika da napiše opomenu lovačkom društvu da ćete pokrenuti postupak pred sudom ako vam ne plate štetu u određenom roku. Često se događa da dužnici temeljem takvih obavijesti plate dugovanje.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016. Izdanje 01.10.2016. Izdanje 15.09.2016. Izdanje 01.09.2016. Izdanje 15.08.2016. Izdanje 20.07.2016. Izdanje 01.07.2016 Izdanje 15.06.2016. Izdanje 01.06.2016. Izdanje 15.05.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.