Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Mehanizacija

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Imam 31 g., kupio sam farmu za nekih 70 junadi, i trenutno imam 45 kom od 270-300 kg. U planu imam kupnju još 20 telaca, no čekam potpore. U upisniku imam upisano oko 3000 m2 livada, dok za iduću godinu imam dogovoreno 25 ha oranica koje želim upisati u ARKOD. Zanima me mjera 4, kupnja traktora s utovarivačem i da li bi mi za 25 ha i 60 junadi prošao traktor od 95 KS.

  U sklopu podmjere 4.1., operacije 4.1.1. prihvatljivim ulaganjem se smatra i kupovina traktora, ostale poljoprivredne mehanizacije, opreme, kao i gospodarskih vozila. I u novom programskom razdoblju snaga traktora ovisna je o razini poljoprivredne proizvodnje koju prijavitelj na natječaje ima. U vašem slučaju, ukoliko ćete na kraju ulaganja, dakle u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu doista imati registriranu proizvodnju jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja ili sjemena na spomenutih 25 ha oranica, imate mogućnost kupovine traktora maksimalne snage od 110 kW (1 kW = 1,36 KS) Na osnovi trenutne proizvodnje imali bi ste pravo na traktor snage 80 kW, odnosno mogli biste kupiti traktor od 95 KS-a.

  Marin KUKOČ, dipl.ing.

 • 2. 
  Suprug i ja smo u fazi pripreme investicije za podizanje ekološkog voćnjaka limuna na otoku Korčuli, na tri odvojene čestice, a na kaskadnom terenu sa suhozidima širine cca 4-5 m. Ne znam koja mehanizacija bi bi bila potrebna, niti da li bi takva, eventualno, bila primjenjiva na opisanom terenu.

  Kako se radi o uskim parcelama, vjerojatno terasama (više-manje nagnutim), mislim da bi trebali nabaviti jednoosovinski dvotaktni motokultivator snage od 4-10 KS. Četverotaktni motokultivator, zbog specifičnog terena, ne možemo vam preporučiti, niti dizelski, zbog težine i lošijih manevarskih mogućnosti. Ovakav motokultivator nema možda optimalnu snagu, ali je s njim lakše upravljati i daleko više odgovara nagnutim terenima. Teško je konkretno napisati koji bi motokultivator najbolje (marka, tip) odgovarao, pa vas upućujemo da se kod lokalnih poljoprivrednika propitate s kojim strojem u svojim voćnjacima i vinogradima imaju najbolja iskustva.

  Ivo KIRIGJIJA, dipl.ing.agr.

 • 3. 
  Posijao sam 1,5 ha tritikala, a ima dosta trava. Da li se može od njega raditi sjenaža sa silokombajnom i, ako može, kada se sprema? Da li joj treba išta dodavati prilikom gaženja?

  Od tritikalea se može pripremati kako silaža tako i sjenaža, a razlika je u sadržaju vode. Ako radite silažu – masa se odmah gazi i sabija, a kod sjenaže prvo se pokosi i ostavi masa par sati da se prosuši i nakon toga se sprema. Radi se sa silokombajnom, ali morate imati prilagođen “heder” za travu.Kako bi se ubrzala i pospješila fermentacija, preporučuje se dodavanje određenih sastojaka. Silaža od tritikalea se može napraviti i bez dodavanja bilo čega. Postoje određeni preparati na tržištu koji se dodaju prilikom pripreme sjenaže. Kod nas imamo nekoliko njih, a jedan je Sili Ali 4x4 (Alltech), a drugi preparat je od kompanije Sano d.o.o. Bitno je dobro ugaziti masu. Drugi način spremanja tritikalea je u rolobale.

  G. L.

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.