Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Zaštita bilja

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Zanima me što je LAMP test i za što se koristi?

  Zlatna žutica vinove loze najopasnija je karantenska bolest vinove loze u Europi, ne samo fitoplazmatska, nego bolest vinove loze uopće. Otkrivanje zlatne žutice na mjestima različitim od klasičnih laboratorija i bez upotrebe sofisticirane laboratorijske opreme doprinijet će bržem i učinkovitijim provođenjem fitosanitarnih mjera. LAMP test dizajniran je i optimiziran za otkrivanje zlatne žutice vinove loze na licu mjesta (u vinogradu) i može se završiti unutar sat vremena. Korištenjem ove jednostavnije metode i skraćivanjem vremena za analizu u odnosu na klasičnu PCR metodu, cijela metoda detekcije postaje brža, učinkovitija i jeftinija. Analiza temeljena na LAMP testu može se uspostaviti u malim laboratorijima, na proizvodnim mjestima, carini, lukama i sl. Specifični ciljevi Programa su:
  a. rana dijagnoza bolesti FD na vinovoj lozi i sprječavanje daljnjeg širenja;
  b. utvrditi rokove pojave i brojnost vektora i pravovremeno informiranje o potrebama i rokovima tretiranja;
  c. usporediti rezultate LAMP testa i PCR metode kao službene metode detekcije FD-a u RH te utvrditi postoji li opravdanost i pouzdanost korištenja LAMP testa za brzu dijagnozu u sprečavanje širenja FD-a;
  d. dobivenim rezultatima upoznati znanstvenu zajednicu, stručnjake, proizvođače, udruge i javnost.

  Ministarstvo poljoprivrede

 • 2. 
  Živim u Konavlima i imam velikih problema sa slakom u vinogradu gdje mi više ne pomaže niti Cidokor koji sam koristio. Koji drugi pripravak mogu koristiti?

  U našoj zemlji, osim različitih herbicida na osnovi glifosata (Cidokor i drugi) ili kombinacije glifosata s flazasulfuronom (Chikara Duo) u vinogradima nema registriranih drugih dovoljno učinkovitih herbicida za suzbijanje višegodišnjeg i napasnog korova: poljskog slaka (Convolvulus arvensis). Pretplatnik ne navodi na koji je način koristio herbicid Cidokor u vinogradu jer djelotvornost svih pripravaka na osnovi glifosata na korove jako ovisi o dozi ili količini primjene (%), volumenu vode kojim ih primjenjujemo i dodanom pomoćnom sredstvu (AMS, ulje i/ili okvašivač). Primjerice, registraciju kod nas u vinogradima starijem od 4 godine za suzbijanje poljskog slaka ima primjena 7-8 litara/ha herbicida Ouragan System SL (36 % glifosat), uz potrošnju 150-200 litara škropiva/ha (4 % otopine herbicida) (4 dcl herbicida na 10 litara vode). Dobro je dodati 5 % u prije pripremljenu otopinu UREA-e. Treba spriječiti dodir (zanošenje) kod primjene totalnog i translokacijskog herbicida na osnovi glifosata na bilo koje zelene organe vinove loze. Slak se suzbija u vrijeme aktivnog rasta, a 24 sata nakon primjene ne bi trebala padati jača kiša.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 3. 
  Možete li mi odgovoriti kako mogu uništiti šilj i trstiku na livadi?

  Prema Fitosanitarno-informacijskom sustavu (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede za suzbijanje napasnih uskolisnih korova šilja (Cyperus) i trstike (Phragmites) u našoj zemlji nema registriranih herbicida. Možemo preporučiti višekratnu i lokalnu primjenu totalnog herbicida. Naime, za obnovu livada dopuštenje za primjenu u našoj zemlji imaju neka sredstva na osno - vi glifosata (totalni ili neselektivni i translokacijski herbicid) (npr. Ouragan System SL, Glyphogan). Primjenjuju se nakon košnje ili ispaše, u vrijeme intenzivnog porasta korova (korovi trebaju biti visine 30-60 cm i ne smiju sadržavati zrelo sjeme). Gornja dopuštena doza za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova je 5 lit./ha, uz preporučeni utrošak škropiva 200 lit./ ha (2,5 %). Može se primijeniti lokalno, prskanjem samo po napasnim korovima. Lokalnom primjenom možete koristiti i pojačanu koncentraciju primjene (4 %) (4 dcl/10 litara vode). Preporučujemo dodati prije pripremljenu otopinu UREA-e (5 %) (0,5 kg/10 litara vode). Barem 24 sata naknadno od tretiranja ne bi trebala padati jača kiša.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 4. 
  Uzgajamo istarski luk na površini od 2 ha. Do sada nismo imali problema u suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova koristeći Goal i Afalon disperziju, a koji su bili preporučeni na tržištu. Ovu godinu primjenili smo jedan herbicid koji je u potpunosti neučinkovit, pa smo u dilemi koji hebricid koristiti protiv širokolisnih korova?

  Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili uzgajati izravno iz sjemena (proizvođači nisu naveli uzgajaju li istarski luk sadnjom lučica ili izravnom sjetvom, jer je ovisno o ova dva načina uzgoja pristup kod primjene herbicida potpuno različit). Tržni proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) izravnom sjetvom moraju nakon nicanja usjeva planirati suzbijanje korova višekratnom aplikacijama smanjenih doza ili količina dopuštenih i selektivnih herbicida. Proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, bromoksinil, linuron) kojima su uspješno naknadno (post-em) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.). Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice. Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva. Prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida preporučujemo njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em). U vrijeme razvoja kličnog lista usjeva luka uzgajanog iz sjemena nije dopuštena primjena herbicida. Neki post-em selektivni herbicidi: Starane 250 za luk iz lučice, širokolisni korovi, doza: 0,5-0,8 l/ha; karenca (K)=70 dana. Lontrel 300, luk iz lučice, širokolisni korovi, 0,3-0,4 l/ha, K=70 dana. Lentagran WP, širokolisni korovi, 3 x 0,5 kg/ ha, K=42 dana. Focus Ultra, uskolisni sjemenski i trajni, 1-4 lit./ha, K=28 dana. Fusilade Forte, uskolisni sjemenski i trajni, 1-1,5 l/ha, K=49 dana. Challenge 600, uskolisni i širokolisni korovi, 2,5 l/ha, K=90 dana. Tomigan 250 EC, neki širokolisni korovi, 0,4-0,5 l/ha (1x), K=80 dana. Širokolisne korove suzbijaju pripravci Starane (ili Tomigan), Lontrel, Lentagran WP i Challenge 600, ali niti jedan po spektru djelotvornosti nije identičan povučenim djelatnim tvarima s tržišta. Niti jedan od navedenih herbicida ne suzbija sve dominantne širokolisne korove, već ih treba primijeniti naizmjenično. Svakako u program suzbijanja širokolisnih korova u luku treba uključiti Lentagran WP i Challenge 600.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

 • 5. 
  Na području Kaštelira posadili smo goji. Prošle godine lišće je postalo bijelo s nekom lužnatom presvlakom. Goji dobro cvate u 5. mjesecu i cvjetovi postupno počnu opadati pa ne dođe do zamatenja te nemamo urod. Što bi mogao biti uzrok?

  Na lišću voćne vrste goji prema opisanim simptomima možemo posumnjati na pojavu i razvoj pepelnice (Leveilula taurica). Budući se goji uzgaja na području Kaštelira (Istarska županija) vjerujemo da povišene temperature (28-31°C) s povišenom vlagom zraka (>85 %) pogoduju razvoju pepelnice, ne samo na voćnoj vrsti goji, već i na drugim osjetljivim biljkama. U našoj zemlji na voćnoj vrsti goji nema registriranih kemijskih sredstva za zaštitu bilja. Stoga za preventivnu zaštitu možemo preporučiti neka sredstva dopuštena za primjenu u ekološkom uzgoju: npr. kalij-bikarbonat (u pripravku „Armicarb“ ili „Vitisan“)(0,3 %) + sumporni pripravak (npr. za amatersku primjenu dopuštenja u našoj zemlji imaju „Chromosul“ ili „Cosavet“ ili „Kalinosul“ 80 WG)(0,2 %). Moguće je protiv pepelnice na stablima goji koristiti i biljne ekstrakte, npr. pripravak na osnovi preslice (Equisetum arvense): „EquiBasic“ (0,2 %) ili „Equisetum Plus“ (0,4 %). Također, na našem su tržištu dostupni i mikrobiološki pripravci (Glomus sp., Bacillus subtilis, Bacillus pumillus i dr.) u pripravcima: npr. „Frutifolia“ (0,5 %) ili „Mikroorganizmi“ (0,4 %) ili „FitoBacillus“ (0,3 %) i slično. Navedene pripravke možete nabaviti u boljim biljnim ljekarnama specijaliziranim za ekološku poljoprivrednu proizvodnju ili primjerice kod zastupnika ekoloških preparata za biljnu proizvodnju u našoj zemlji, kao što su „Pro-eco“ d.o.o. (Novi Marof), „Bioinput“ d.o.o (Varaždin), „Fitopromet“ d.o.o. (Zagreb) ili drugi.

  mr. sc. Milorad ŠUBIĆ

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.