Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Gnojidba

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Kako, kad i koje gnojivo koristiti za gnojidbu lucerne?

  Lucerna je veliki potrošač hraniva, osobito dušika, kalija i kalcija koja joj se u suvremenoj proizvodnji moraju osigurati. Mišljenja nekih istraživača da lucernu ne treba gnojiti jer se ona opskrbljuje hranivima iz dubljih slojeva tla, u suprotnosti su s najnovijim saznanjima. Većina se autora i praktičara zalaže za izdašnu gnojidbu lucerne primjereno njenim potrebama. Lucerna svakim kilogramom suhe tvari iz tla iznese: 30 g/kg ST N; 3,3 g/kg ST P; 27 g/kg ST K. Prinos od 12 t ST/ha lucerne rezultira u godišnjem iznošenju iz tla sljedećih količina hraniva: 40 kg/ha P i 324 kg/ha K, te 360 kg/ha N, što podcrtava važnost uspješne fiksacije N iz zraka putem simbiotskih bakterija. N gnojiva se ne koriste za gnojidbu lucerne osim kod zasnivanja, kad klijancima nije pristupačno dovoljno N, prije početka vezanja N2 iz zraka. Općenito, N gnojiva se primjenjuju kad je nitratni N u tlu < 15 g/kg ili nema dovoljne nodulacije (malo bakterija Rhizobium meliloti u tlu), tada se daje 25-50 kg N/ha. Kod zasnivanja lucerišta, ovisno o plodnosti tla treba gnojiti okvirno sa 100 - 200 kg/ha P2O5 i 200 - 250 kg/ha K2O. Idućih godina u jesen nakon predzadnje košnje gnojiti sa 200 - 300 kg/ha kompleksnih gnojiva s malo N, a više fosfora i kalija (NPK npr 7:20:30, 7:30:20 itd.) pri čemu se osigura oko 20 kg/ ha N, oko 50 - 60 kg/ha fosfora i oko 80 kg/ ha kalija. Lucerni se kod nas daje nedostatno hraniva pa su prirodi niži nego što je potencijal ove rodne kulture. Od organskih gnojiva za gnojidbu lucerne najčešće se koristi stajski gnoj (kruti), a manje tekući stajski gnoj i gnojnica. Lucerna dobro reagira na gnojidbu stajskim gnojem, osobito na siromašnijim i kiselijim tlima. Njegov učinak dolazi do izražaja tijekom svih godina uporabe lucerne, ako je dodan izravno pred sjetvu lucerne (zaoravanjem). Kruti stajski gnoj i gnojovka se na razvijenoj lucerni primjenjuju u vrijeme kad će oštećenja nadzemne mase biti minimalna (poslije zadnjeg otkosa, neposredno pred start vegetacije), nikad na razvijeni usjev. Velika količina gnoja prije sjetve lucerne u smjesi s agresivnim travama (klupčasta oštrica, talijanski ljulj...) smanjuje perzistentnost lucerne jer pomaže travnoj komponenti. Količine stajskog gnoja ovise o vrsti, a treba poštivati i Nitratnu direktivu. Ako uzmemo u obzir prosječni udio dušika u gnoju različitih domaćih životinja onda su najveće godišnje dopuštene količine stajskog gnoja: za kruti stajski gnoj mliječnih goveda: 170 kg/ha N =37,8 t/ha, za kruti stajski gnoj mesnih goveda: 170 kg/ ha N =26,6 t/ha, za gnoj peradi: 170 kg/ha N =14,9 t/ha, za svinjski gnoj:170 kg/ha N =37,8 t/ha, za ovčji kruti stajski gnoj: 170 kg/ha N =13,4 t/ha.

  prof. dr. sc. Josip LETO

 • 2. 
  Umirovljenik sam, ali bih volio otvoriti obrt pa me zanima pod kojim uvjetima mogu obavljati obrtničku djelatnost?

  Umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta, mirovina će biti stavljena u mirovanje. Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine se obustavlja. Člankom 49. stavak 1. Zakona o obrtu (NN 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013, omogućeno je fizičkim osobama obavljanje djelatnosti osobnim radom kao domaće radinosti ili kao sporednog zanimanja na način koji pogoduje umirovljenicima. Umirovljenici obavljanjem domaće radinosti ili sporednog zanimanja ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju te im se ne obustavlja isplata mirovine.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 3. 
  Kako mogu koristiti mineralno gnojivo Yara Mila complex u vrtu za uzgoj povrća (prije sadnje, za vrijeme sadnje, nakon sadnje), je li potrebno otopiti to gnojivo u vodi?

  Gnojiva YaraMila CROPCARE su jednako, kao i YaraMila Complex, granulirana NPK gnojiva s mikroelementima na sulfatnoj osnovi. Primjenjuju se unosom u tlorasipanjem. Granule se nakon unosa brzo tope u vlazi tla, tako da su odmah dostupne biljkama. YaraMila Cropcare primijenjuje se u uzgoju intenzivnih kultura, osobito povrća, voća i drugih usjeva osjetljivih na klor iz kalijeva klorida. Svaka granula ima jednak sastav, tako da sve bitne sastojke dodajemo jednom primjenom. Iskoristivost hraniva od strane biljke gotovo je 100%, pa čak i fosfora na svim tipovima tla, kao što su zaslanjena tla, pri povišenom pH, te na tlima slabo opskrbljenim tim hranivima. Upotrebu prilagodimo zahtjevima kultura. Tako ih možemo primijeniti za osnovnu gnojidbu prije sjetve/sadnje, kao i za prihranu spomenutih kultura. Dakle, može se davati u sve tri varijante (prije, za vrijeme i nakon sadnje), oivisno o kulturi preporuča se od 500 - 700 kg/ha (50-70 kg na 1000 m2) uproizvodnom ciklusu.
  CIPRO d.o.o.
 • 4. 
  Prošle godine lijeska nije imala mnogo resa, pa je vjerojatno izostalo bolje oprašivanje tako da sam imao jako malo plodova. Nekoliko godina imam zadovoljavajući urod od oko 2-3 t/ha, a ukupno imam 1,5 h. Prošle sam godine prvi put dodavao lisno gnojivo Fertina V u četiri navrata s razmacima od 14 dana. Gnojim s NPK 7-20-30 (800 kg) i KAN 600 kg na ukupnu površinu. Koji su mogući uzroci manjeg broja resi?

  Rese, odnosno skupina muških cvjetova kod lijeske formiraju se na prijevremenim izbojcima koji se razvijaju iz ljetnih pupova. Razvoj resa složeni je proces koji započinje u proljeće početkom otvaranja zimskih pupova i listanja, a traje sve do kraja kolovoza (ovisno o lokalitetu). Taj proces se sastoji od mnogih fenofaza i mikrofenofaza koje traju različito, ovisno o vremenskim prilikama, sorti, lokalitetu i slično. Točan razlog neformiranja resa teško je odrediti. Moguće da su se u određenim fazama formiranja resa javile loše vremenske prilike te je iz toga razloga došlo do zastoja u pojedinim fenofazama rasta i razvoj izbojka s resama. Isto tako, obzirom na provedenu gnojidbu, moglo je doći do preintenzivnog vegetativnog rasta mladica, uslijed naglog dotoka dušika prilikom prihrane, te se ljetni pupovi u pazušcima listova iz kojih se razvijaju rese nisu pravilno formirali što je moguća posljedica razvoja malog broja resi na izbojcima. Kako lijeska cvate već negdje od prosinca pa sve do ožujka, te se u tom razdoblju izvrši i oprašivanje, a oplodnja lijeske se događa tek u svibnju, odnosno početkom lipnja, manji broj plodova je isto tako moguć zbog neadekvatnih uvjeta za oplodnju (čest uzrok slabe oplodnje i opadanja tek zametnutih plodova mogu biti temperature ispod 20 oC u razdoblju od nekoliko dana oko oplodnje). S obzirom na navedeno može se reći da je lijeska specifična voćna vrsta obzirom na svoja biološka i fiziološka svojstva, te se poremećaji u razvoju pojedinih organa mogu manifestirati na različite načine, a u konačnici dolazi do smanjenja i izostanka priroda.

  izv. prof. dr. sc. Martina SKENDROVIĆ BABOJELIĆ

 • 5. 
  Zanima me može li nam susjed zabraniti držanje pčela i skidanje rojeva?

  Odredbama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN, br. 18/08.) propisano je da pčelar mora postaviti pčelinjak tako da pčele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domaćim životinjama i javnom prometu, time da nije dopušteno postaviti pčelinjak na udaljenosti manjoj od 500 metara od proizvođačkih i prerađivačkih pogona i turističkih objekata tijekom turističke sezone. Ujedno, stacionarni pčelinjak do 20 pčelinjih zajednica kojem je izletna strana okrenuta prema tuđem zemljištu ili javnom putu, mora biti udaljen od međe tuđeg zemljišta, odnosno ruba puta najmanje 20 metara. Međutim, ako u stacionarnom pčelinjaku ima više od 20 pčelinjih zajednica, udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara, a od međe tuđeg zemljišta najmanje 20 metara. Stoga, kada je udaljenost stacionarnog pčelinjaka u naseljenom mjestu manja od prethodno propisanih udaljenosti, pčelinjak mora biti ograđen zaštitnom ogradom (zid, puna ograda, gusta živica) višom od 2 metra. Naime, navedena ograda mora biti sa svih strana pčelinjaka 2 metra duža od dužine izletne strane pčelinjaka i postavljena najviše 10 metara od izletne strane. Također, napominjemo da je vlasnik, odnosno korisnik zemljišta dužan omogućiti pčelaru praćenje i hvatanje odbjeglog roja. Kad pčelar, odnosno vlasnik roja pri njegovu traženju i hvatanju počini vlasniku, tj. korisniku zemljišta štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi. Naime, ako odbjegli roj vlasnik ne skine u roku od 24 sata smatra se da vlasnik roja nije poznat, te nalaznik roja obavještava udrugu pčelara na tom području.

  Alan VAJDA, mag. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.