Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Pravni savjeti

Imate pitanje koje nam želite postaviti u ovoj kategoriji ? Kliknite ovdje: klik

 • 1. 
  Zanima nas tko naslijeđuje obrt poslije smrti vlasnika i kako posluje obrt nakon takve situacije?

  Nakon smrti obrtnika, obrtnica se može prenijeti na njegove nasljednike. Nasljednici mogu nastaviti voditi obrt putem poslovođe koji mora ispunjavati uvjete stručne spreme, te zdravstvene uvjete, te joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti ne smije biti izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Nakon smrti obrtnika, supružnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrta kao privremeni poslovođa. Privremeni poslovođa mora ispunjavati gore navedene uvjete, s time da su odluku o nastavku vođenja obrta do prijenosa obrta, obrtnici dužni prijaviti nadležnom uredu za gospodarstvo u roku od 60 dana od dana smrti (prije 30 dana). Privremeni poslovođa upisuje se u obrtni registar, te je dužan voditi obrt pažnjom dobrog gospodarstvenika za račun nasljednika umrlog obrtnika. Ako privremeni poslovođa postupi protivno odredbama Zakona o obrtu odgovara svojom imovinom za štetu nastalu takvim djelovanjem. Ako nasljednici žele prenijeti obrt na sebe nakon smrti obrtnika, dužni su to prijaviti županijskom uredu za gospodarstvo, odnosno uredu grada u roku od 30 dana od okončanja ostavinskog postupka. Uz navedenu se prijavu mora priložiti: izvod iz knjige umrlih za obrtnika, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, dokaze o ispunjavanju općih uvjeta, da udovoljavaju posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to zakonom propisano, uvjeta stručne spreme, te da im pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, i posebnog uvjeta, da imaju položen stručni ili majstorski ispit ako se radi o vezanom obrtu. Županijski ured za gospodarstvo, odnosno ured grada donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i nastavak vođenja obrta u obrtni registar. Ako nasljednici umrlog obrtnika, bračni drug ili djeca, propuste rok od 60 dana, gube pravo na prenošenje obrta, a obrt prestaje po sili Zakona.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 2. 
  Profesionalni sam vozač u prijevremenoj starosnoj mirovini na osnovu dugogodišnjeg osiguranja. Molim da mi odgovorite mogu li zasnovati radni odnos na pola radnog vremena (prvenstveno kao vozač) bez stavljanja mirovine u stanje mirovanja ili na bilo koji drugi način (ugovor o djelu i sl.), te raditi na pola radnog vremena bez zamrzavanja mirovine?

  Zakon o mirovinskom osiguranju, članak 99. stavak 2. (NN 157/13) omogućuje vam da se zaposlite do polovice punog radnog vremena, a da vam se starosna mirovine koju koristite ne obustavi, odnosno, da se ne obustavi isplata starosne mirovine. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, korisniku starosne i prijevremene starosne mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja, ali jedna od iznimiki je i situacija koju ste vi postavili, a to je da zadržite isplatu mirovine bez obustave i da se kao vozač zaposlite do polovice punog radnog vremena. Smatram da bi vam bilo korisno i da raspolažete informacijom da u slučaju kad se kao korisnik starosne mirovine nakon što ste stekli pravo na mirovinu i zaposlili, ili započeli obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje i navrši najmanje jednu godinu staža, stječete pravo na ponovno određivanje mirovine. Pravo na ponovno određivanje mirovine ima i korisnik starosne mirovine koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena.

  Mirela NOVOTNI – DRAŠTATA, dipl. iur.

 • 3. 
  Imam OPG, bavim se maslinarstvom i proizvodim ulje, ali ga ne mogu prodavati na kućnom pragu jer iz općine kažu da na istom mjestu gdje i stanujem ne smijem prodavati svoj proizvod?

  Odredbama Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 76/2014) propisuju se način i uvjeti prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u te način vođenja evidencije o prodaji. OPG prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na malo krajnjem potrošaču, fizičkoj osobi kroz prodaju na vlastitom gospodarstvu te izravnom prodajom na malo izvan prodavaonice. Stoga, se izravna prodaja na malo može obavljati na sljedeće načine: na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl., prigodna prodaja na sajmovima, izložbama i sl., prodaja putem automata, pokretna prodaja i dostava do potrošača, prodajom na daljinu (internet, telefon, katalog, TV prodaja, i sl.), prodaja na vlastitom prodajnom kiosku OPG-a, prodaja na prostoru vlastitog OPG-a. Međutim, imajući u vidu činjenicu da vas je općina izvijestila da ne možete prodati vlastite proizvode na kućnom pragu gdje i živite, potrebno je od općine zatražiti pismeno očitovanje koji to zakonski, odnosno podzakonski propis regulira jer navedeno nije regulirano niti odredbama Zakona o poljoprivredi, niti Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Naime, odredbama Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu propisano je da OPG može obavljati prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica na malo uz javnoprometne površine, prodaju putem vlastitog kioska, prodaju putem automata, pokretnu i prigodnu prodaju na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, samo na mjestima koje odobri i uz uvjete koje svojom odlukom odredi nadležno tijelo grada ili općine na čijem se području prodaja obavlja.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 4. 
  Kupio sam 1998. traktor od 50 KS koji ima luk s armaturom, a ne kabinu kako su mi registrirali vozilo. Uspio sam doći do nekoliko poljoprivrednika koji imaju isti model i kojima je u prometnoj dozvoli zavedeno kako treba biti. Tražio sam atest, raspitivao se kako to mogu promijeniti, ali bezuspješno. Kako to mogu promijeniti?

  S obzirom da je vaše poljoprivredno vozilo - traktor prilikom registriranja bilo navodno pogrešno upisano u prometu dozvolu, tj. da prilikom registracije nije bilo navedeno da se radi o traktoru koji posjeduje krov bez stranica upućujemo vas na odredbe Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (“Narodne novine”, broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16). Nastavno na navedeno, odredbom članka 43. navedenog Pravilnika propisano je da se prometna dozvola može izdati kad se mijenja vlasnik vozila, prebivalište, odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije. Ujedno napominjemo da možete pri stanici za tehnički pregled vozila zatražiti ponovno ispitivanje vozila prema obliku karoserije za što je potrebno priložiti: 1. Prometnu dozvolu 2. Ako se mijenja vlasnik - račun ili kupoprodajni ugovor 3. Ostalo (u specijalnim slučajevima dodatne informacije u ispitnim mjestima) Također se prilaže i sljedeća tehnička dokumentacija: 1. Podaci o izvođaču radova 2. Tehnički opis o izvršenim preinakama na vozilu Predlažemo vam da se u slučaju nejasnoća oko navedene problematike obratite Ministarstvu unutarnjih poslova kao nadležnom tijelu državne uprave za primjenu propisa u svezi promjene podataka u prometnoj dozvoli.

  Alan VAJDA, mag. iur.

 • 5. 
  Godinama radim u jednoj tvrtki koja prevozi pošiljke te od 2012. godine i novac bez ikakve zaštite. Poslodavac se poziva na zakone i okreće ih u svoju korist kako bi što manje uložio, a što više dobio. Mora li poslodavac provjeriti zdravstvenu sposobnost djelatnika prije negoli djelatnik krene obavljati poslove rukovanja i prijevoza novca?

  Ovisno o tome koje poslove obavljate ovisi i vrsta liječničkog pregleda (npr. čuvari obavljaju liječničke preglede kojima se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost, dok zaštitari trebaju proći pregled kojim se utvrđuje posebna zdravstvena sposobnost). Pitanje prijevoza gotovog novca regulirano je Zakonom o zaštiti novčarskih institucija i Zakonom o privatnoj zaštiti. Ovim su propisima određene mjere zaštite prilikom distribucije novca kao i uvjeti koje trebaju zadovoljavati osobe koje obavljaju te poslove. Inspekcijski i upravni nadzor obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova, Zagreb, Petrinjska 30.

  Daniela SUKALIĆ, dipl. iur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 -1 >>
Bečki gulaš
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018. Izdanje 15.03.2018. Izdanje 01.03.2018. Izdanje 15.02.2018. Izdanje 01.02.2018. Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.