Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Lijeska – najprofitabilnija grana voćarstva u Hrvatskoj

Poljoprivredno poduzeće Orahovica ove godine je zasadilo novih 70 hektara nasada lijeske na lokacijama Orahovice, Čačinaca i Našica. Njihove plantaže lijeske koje su podignute prema najvišim svjetskim standardima, protežu se na ukupno 500 hektara. Danas je PP Orahovica prepoznata kao jedan od najznačajnijih uzgajivača lijeske na području Europe.
Proizvodnja lješnjaka u tvrtki PP Orahovica ima dugu tradiciju, prije 38 godina posađeni su prvi nasadi lijeske. U vrijeme ranih 80 -ih godina prošlog stoljeća na području Hrvatske posađeno je više nasada lijeske. Od tad posađenih nasada jedini koji je i dalje ''živ'' je nasad u PP Orahovici. Jedan od glavnih razloga što se proizvodnja lješnjaka održala je dobro odabran sortiment. U PP Orahovici su tad odabrali sortiment Istarski duguljasti, Rimski i Halški div. Upravo taj sortiment je idealan za klimatske uvjete u kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje su suha i vruća ljeta a iznimno hladne zime. Već sedam godina PP Orahovica ima zasađeno pokušalište raznih europskih sorti, u kojem prati odnos svake sorte prema klimi i tlu te utjecaj bolesti i štetnika na svaku pojedinu sortu. Sorte Istarski duguljasti i Rimski pokazale su se najotpornije na hladne zime i proljetne mrazeve, koji su česta pojava kod nas. Te dvije sorte su i danas najzastupljenije u novim nasadima koji se sade, kako u tvrtki PP Orahovica, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj.

PP Orahovica

  http://www.pporahovica.hr/

 

Marmelada od breskve s mentom
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018. Izdanje 15.05.2018. Izdanje 01.05.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.