Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Kaki-cijenjeno voće

Stranice u tiskanom izdanju: 1

Izbor sorte
Veliki je broj sorti kakija,a razlikuju se po čitavom nizu svojstava.Najčešće se sorte razvrstavaju u dvije skupine.U prvu spadaju sorte u kojih se boja mesa ne mijenja pod utjecajem oprašivača.Zovemo ih stabilnim ili konstantnim sortama.Meso ostaje uvijek svijetlo,bez obzira jesu li plodovi nastali partenokarpno ili oplodnjom.
U drugoj skupini obuhvaćene su sorte u kojima se boja mesa mijenja pod utjecajem oprašivača.Meso plodova koji su se zametnuli oplodnjom poprima tamniju boju,a meso plodova koji su nastali partenokarpijom ostaje svijetlo.
Prema obliku plodova sorte prve i druge skupine dijelimo na valjkaste,stožaste i plosnate.
U novije vrijeme dobiven je veliki broj novih boljih sorti,čiji se plodovi mogu jesti u trenutku berbe.Nova podjela sorti obavlja se u odnosu na vrijeme dospjelosti ili užitnosti plodova.
Sorte čiji su plodovi trpki u vrijeme berbe,i to neovisno o tome jesu li partenokarpni ili sa sjemenkama,tj.oplođeni.
Plodovi postaju užitni dospijevanjem,tj. stajanjem,odnosno,omekšavanjem.
Sorte čiji plodovi nisu trpki već su užitni u vrijeme berbe sa stabla,i to neovisno o tome jesu li nastali oplodnjom ilibpartenokarpijom.
Sorte čiji su plodovi jestivi u trenutku berbe samo ako su nastali partenokarpijom
U trećoj skupino opet razlikujemo sorte koji imaju samo ženske cvjetove i sorte s muškim i ženskim cvjetovima.
Mi još nemamo dovoljnog vlastitog iskustva s pojedinim sortama.Stoga iznosimo osnovne podatke za sorte koje se kao važnije predlažu u susjednoj Italiji,a mogu se uzgajati i u nas uz čitavu obalu Jadranskog mora.
Akoumankaki je bujna do srednje bujna i vrlo rodna japanska sorta. Ima krošnju piramidnog oblika. Kompatibilna je s podlogom Diospyros lotus. Cvate srednje rano, a ima samo ženske cvjetove. Plod je velik (prosječne mase 265 g), okruglasta oblika. Kožica ploda je žutonarančasta u vrijeme berbe, a intenzivno narančasta u vrijeme dospjelosti ploda za jelo. U vrijeme berbe užitno je meso oplođenih plodova. Partenokarpni plodovi u vrijeme dospjelosti imaju meso svijetlonarančaste boje, a oplođeni narančastobrončane. U trenutku dospjelosti ili užitni partenokarpni plodovi imaju meso intenzivno narančaste boje, a plodovi sa sjemenkama, tj. nastali oplodnjom, brončane boje.
Kvaliteta plodova zametnutih oplodnjom je osrednja, a onih nastalih partenokarpijom izvrsna. Plodovi dozrijevaju potkraj listopada. Sorta je zanimljiva opčenito, a osobito zbog veličine i lijepog izgleda plodova.
Costata (Kostata) je više od 100 godina stara sorta, vjerojatno porijeklom iz Japana. Proširena je u zemljama oko Sredozemnog mora, pa i u našoj zemlji. Razvija vrlo bujna stabla piramidne krošnje. Daje redovite i obilne prirode. Ima samo ženske cvjetove, a cvate rano. Plod je srednje velik do malen, a srcolika oblika. Kožica je žutonarančasta, a kad plod dospije za jelo, poprimi crvenonarančastu boju. Meso je svijetložuto i ugodno slatka okusa. Dozrijeva u drugoj polovici listopada. U vrijeme berbe plodovi su trpka okusa. Užitni su tek nakon stajanja, kada posve omekšaju. Podjednako se ponašaju oplođeni i partenokarpni plodovi. Sorta se može i dalje zadržati u uzgoju zbog redovite i obilne rodnosti.
Fuji (Fuđi) japanska je sorta proširena još pod imenom Fugi i Koshu -Hyaku-me. Razvija srednje bujna do bujna stabla s piramidnim poluotvorenim krošnjama. Redovito rodi. Kompatibilna je s podlogom Diospyros lotus. Stabla nose samo ženske cvjetove. Cvate obilno i srednje kasno. Plod je velik (prosječna masa iznosi 225 g), okruglastosrcolika do lagano stožasta oblika. U vrijeme berbe kožica je žutonarančaste boje, a intenzivno narančasta poput rumenila u vrijeme dospjelosti za jelo. Meso je u vrijeme dozrelosti žutonarančaste boje, a kada postane užitno, tj. kada omekša, poprimi intenzivno narančastu boju. Inače su plodovi izvrsne kvalitete. Dozrijeva potkraj listopada. Ovo je najbolja sorta iz skupine sorti čiji plodovi postaju užitni tek nakon što omekšaju. Premda joj plodovi nisu užitni u vrijeme berbe, ipak se preporučuje za uzgoj u većem postotku.
Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.