Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Sjetva graha zrnaša

Stranice u tiskanom izdanju: 1
Proljeće, konac svibnja, najbolje je vrijeme za sjetvu graha. Ne treba uraniti i sijati ranije u hladno tlo, jer uz veću vlagu u tlu sjeme može propasti. Posijete li grah u zagrijano tlo, nicanje će biti brže, a manje će ga napadati neke bolesti iz tla.
Plodored: grah možete na istu povr?inu sijati tek nakon 4 - 5 godina. Najbolje je sijati iza okopavina. Posebno treba paziti da se ne sije na površinu gdje je prethodna kultura bio kukuruz. Razlog je što postoji opasnost od ostataka korištenog herbicida (Radazina).
Tlo: odaberite plodna humusna tla s dovoljno vapna. Osim toga, tlo mora biti dobre propusnosti za vodu. Grah zrnaš ne podnosi teška tla, koja su obično hladna i vlažna. Kisela tla također nisu prikladna za grah zrnaš.
Gnojidba: kako grah na korijenu ima simbiotske bakterije, neće biti potrebna gnojidba stajskim gnojem. Bakterije koriste dušik iz zraka, pa se on dodaje samo u početnoj fazi rasta, dok se bakterije na korijenu ne razviju dobro. Kad se dobro razviju, fiksirat će dušik iz zraka, obično prije početka cvatnje. Najbolje je da se tlo ispita u laboratoriju, svakih 4 - 5 godina, i da se vidi stanje hranjiva u tlu. Tako ćete moći provesti ispravnu gnojidbu za bilo koju kulturu.
Sjetva: grah zrnaš sijte u redove razmaka 50 - 60 cm. Niske sorte mogu se tako uspješno uzgajati i obavljati međuredna obrada kultivatorom, a berba također može biti mehanizirana, što je važno ako se sije veća površina. Dobro je da su u redu zrna na razmaku 10 cm. Dubina sjetve ovisi o krupnoći zrna, tipu tla i roku sjetve. Ako je sjetva ranija, bit će plića, a kasnija će sjetva biti dublja. Prosječna dubina je 3 – 5 cm. Na težim tlima sijte pliće, a na lakima dublje.
Sorte graha: što se tiće sorti, grah se dijeli u tri skupine, i to prema krupnoći i prema boji zrna. Dosta seoskih starih kućanstava čuva stare sorte graha i sije ih iz godine u godinu s uspjehom.
Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018. Izdanje 15.03.2018. Izdanje 01.03.2018. Izdanje 15.02.2018. Izdanje 01.02.2018. Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016. Izdanje 15.11.2016. Izdanje 01.11.2016. Izdanje 15.10.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.