Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Izdanje 15.12.2007.
Izdanje 15.12.2007.Staklenici i plastenici niknuli su na svakom koraku, kao logičan nastavak nastojanja da se proizvodnja povrća produlji što dalje ujesen, a po mogućnosti i zimi. Nove tehnike i materijali pomogli su osuvremenjavanju osnovnih oblika proizvodnje. Tako se sada u vrtovima mogu naći „male kučice” - plastenici, ali i dugi tuneli plastenika ili staklenika velikih proizvođača, gdje je sve automatizirano - zračenje, grijanje, natapanje. . .
Pročitaj više...
Izdanje 1.12.2007.
Izdanje 1.12.2007.Prohladno vrijeme koje je započelo nešto prije nego prošle godine pogoduje tradicionalnoj svinjokolji i konzerviranju mesa te pripravljanju različitih vrsta kobasica za vlastite potrebe. Kako smo prošle godine u ovo vrijeme opisali gotovo sve faze u svinjokolji (izbor svinja za klanje, klanje i otvaranje trupa, obrada polovica, zamrzavanje mesa, soljenje mesa, dimljenje mesa, sušenje i zrenje te osnovni postupak pripravljanja kobasica), sada ćemo preporučiti najznačajnije recepte za pripravljanje domaćih kobasica.
Pročitaj više...
Izdanje 15.11.2007.
Izdanje 15.11.2007.U poljoprivredi se velik broj poslova počinje u proljeće. Ratari pripremaju tlo za sjetvu kukuruza, soje itd., a povrćari siju ili sade presadnice velikog broja povrtnih kultura. Slično je i u proizvodnji cvijeća. U voćnjacima se obavljaju vrlo važni poslovi - rez, gnojidba, sadnja itd. Neki od tih poslova kao što su sadnja i rez mogu se uspješno obaviti i ujesen. To se posebice odnosi na sadnju voćaka, jer jesenska sadnja ima čitav niz prednosti pred proljetnom, i to kako u obalnom tako i u kontinentalnom području Hrvatske. U našim ekologijskim uvjetima najbolje je sadnju početi već od 15. studenoga, kako bi se tijekom jeseni, dok je još tlo relativno toplo i dovoljno vlažno, korijenov sustav obnovio i razrastao.
Pročitaj više...
Izdanje 1.11.2007.
Izdanje 1.11.2007.Kad spomenemo vrganjevke, obično se pomisli na vrganje, naše najpoznatije gljive. No, u porodici vrganjevki nalazi se više rodova, čiji su predstavnici manje poznate, ali ne manje kvalitetne gljive. Rastu u miješanim, ali i u crnogoričnim šumama, često u velikim količinama.
Pročitaj više...
Izdanje 15.10.2007.
Izdanje 15.10.2007.Ishrana i gnojidba voćaka predstavlja vrlo složenu znanstvenu i stručnu problematiku, o kojoj se često daju nepotpuna pa čak i kriva tumačenja. Razloga tomu je više. Prije svega nedostaju nam objektivna iskustva, koja se dobivaju gnojidbenim pokusima s pojedinim vrstama i sortama voćaka u različitim ekologijskim uvjetima. Pokušat ćemo se stoga upoznati s novijim pogledima na hranidbu, a posebice gnojidbu voćaka.
Pročitaj više...
Izdanje 1.10.2007.
Izdanje 1.10.2007.Ljeto je već polako iza nas, a i ove godine, kao i u nekoliko prošlih pokazalo se da su visoke ljetne temperature veći problem nego nekoliko tjedana niskih temperatura u sve blažim zimama sa sve manje snijega. Stoga i takvi pomalo promijenjeni klimatski uvjeti, zbog globalnog zatopljenja, mijenjaju i razmišljanja uzgajivača o tome kakve staje graditi, pa nije ni čudo da je i u našoj državi jedna od najznačajnijih tema među uzgajivačima kako osigurati dobre uvjete proizvodnje mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.
Pročitaj više...
Izdanje 15.9.2007.
Izdanje 15.9.2007.Što utječe na kakvoću ili vrsnost vina, kako osigurati autentičnost i originalnost vina kao poljoprivrednoprehrambenog proizvoda. Kakvoću vina možemo definirati dvojako. S motrišta potrošača, kakvoća pojedinog vina ukupnost je svih njegovih svojstava koja ga čine prihvatljivim i poželjnim. S gledišta struke i znanosti, podrazumijeva se prirodan i skladan odnos kemijskog sastava i senzornih (osjetilnih-čulnih) svojstava vina, koji optimalno djeluju na ljudska osjetila i zdravlje.
Pročitaj više...
Izdanje 1.9.2007.
Izdanje 1.9.2007.Već nekoliko godina uzastopce mnogi poljoprivrednici žale se na štete koje puževi uzrokuju u povrtnjacima, vrtovima, staklenicima i voćnjacima. Ističu kako su tretirali protiv puževa, ali da sredstva ne vrijede ili su oni otporni.
Pročitaj više...
Izdanje 15.8.2007.
Izdanje 15.8.2007.Krizanteme u nekim zemljama predstavljaju simbol rođenja i dugog života, a u nas se tradicionalno uzgajaju radi ukrašavanja grobova uz blagdan Svih svetih. Njihova se proizvodnja danas bitno razlikuje od one prije nekoliko desetaka godina. Podižu se suvremeni plastenici s krovnom ventilacijom, nude se različita tehnička pomagala za reguliranje svjetlosti, temperature i vlažnosti zraka, ugrađuju se sustavi za navodnjavanje uz mogućnost prihranjivanja, a napose se pojavljuju promjene u asortimanu tipa i kultivara krizantema.
Pročitaj više...
Izdanje 15.7.2007.
Izdanje 15.7.2007.Kruška je kod nas uz jabuku jedna od najznačajnijih voćnih kultura, a za sada se najviše uzgaja na slavonskom području, posebno u Brodsko-posavskoj županiji. Vodeće sorte su Viljamovka, Abe fetel ili fetelova, Boskova tikvica, Konferans, Pakamova, Gelertova, Passe Crassane (Krasanka), Pastorčica, Sv. Marija i dr. Kultura je vrlo podložna napadu velikog broja bolesti.
Pročitaj više...
Izdanje 1.7.2007.
Izdanje 1.7.2007.Mastitis, najčešća bolest u mliječnih krava, može biti bakterijski ili nebakterijski. Najčešćim uzrokom mastitisa koji nije bakterijske prirode smatra se mehaničko nadraživanje vimena neprikladnim načinom ručne mužnje ili loše namještenom strojnom mužnjom, ali su mogući i drugi uzroci: loša hranidba, uznemirivanje životinje (stresovi), pretjerano iscrpljivanje, oslabljen organizam nakon bolesti i drugi.
Pročitaj više...
Izdanje 15.6.2007.
Izdanje 15.6.2007.Karantenska bakterijska palež (Erwinia amylovora) jezgričavog voća i ukrasnoga grmlja na području naše države lokalno je prisutna od 1995. Najopasnija je bolest jabučastog voća (jabuke, kruške, dunje, mušmule, oskoruše) i brojnoga ukrasnoga grmlja (japanska dunja, dunjarica, glog, japanska mušmula, merala, glogovica, fotinija).
Pročitaj više...
Izdanje 1.6.2007.
Izdanje 1.6.2007.Nasuprot peradi koja se uzgaja u korisne i gospodarske svrhe, a to su domaće koko_i, patke, guske, purani, biserke i japanske prepelice koje drže i uzgajaju zbog mesa, jaja i perja, postoje i vrste koje drže uglavnom zbog ukrasa.
Pročitaj više...
Izdanje 15.5.2007.
Izdanje 15.5.2007.Prema višegodišnjem prosjeku proizvodnje i procjeni šteta, sredinom devedesetih godina izračunalo se da unatoč poduzetim mjerama kemijske zaštite, štetočinje smanjuju urode vinove loze 33 posto. Od toga prosječne godišnje štete od uzročnika biljnih bolesti u vinogradima iznose 20, od štetnika 5, te od korova 8 posto.
Pročitaj više...
Izdanje 1.5.2007.
Izdanje 1.5.2007.U sektoru peradarstva šezdesetih je godina s uspjehom bio korišten svjetlosni program u optimalizaciji produktivnosti koka nesilica. U uzgoju mliječnih goveda, upravljanje svjetlom kao čimbenikom okoliša u povećanju proizvodnje mlijeka često nije bilo opažano, a nije se koristilo ni u planovima gradnje pogona mliječnih staja za goveda. Svjetlo preko oka izravno i značajno utječe na biološki proces proizvodnje mlijeka u mliječnih krava.
Pročitaj više...
Izdanje 15.4.2007.
Izdanje 15.4.2007.Morchella conica var. costata (Vent.) Pers.
Rebrasti smrčak je vrlo neobična gljiva, raste na mjestima gdje ne možemo naći druge vrste gljiva. Ovaj smrčak može dosegnuti gigantske razmjere.
Pročitaj više...
Izdanje 1.4.2007.
Izdanje 1.4.2007.Ako se želimo baviti uzgojem gljive bukovače, trebamo osigurati određeni prostor u koji ćemo smjestiti supstrat. Prostorija može biti podrum, soba, staja, tunel ili posebno građeni objekt za uzgoj gljiva.
Pročitaj više...
Izdanje 15.3.2007.
Izdanje 15.3.2007.Rasprostranjenost i uzgoj pojedinih vrsta i sorti voćaka na području Hrvatske, određeni su velikim dijelom stupnjem prikladnosti klimatskih prilika u pojedinim regijama i podregijama, odnosno specifičnim reagiranjem vrsta i sorata voćaka prema klimi.
Pročitaj više...
Izdanje 1.3.2007.
Izdanje 1.3.2007.Ove godine zima je bila izrazito topla, bez dovoljno niskih temperatura, što će se između ostalog negativno odraziti na većinu poljoprivrednih biljaka, zbog jače pojave biljnih bolesti. Naime, njihovi su uzročnici zbog povišenih temperatura neuobičajenih za ovo doba godine imali iznimno povoljne uvjete za prezimljavanje i održavanje infektivnog inokuluma.
Pročitaj više...
Izdanje 15.2.2007.
Izdanje 15.2.2007.(Pelargonium zonale, Pelargonium peltatum)
Ukrasno bilje ugrožavaju brojne štetočinje, a već manja oštećenja, zbog estetskog gubitka, cvjetne vrste mogu učiniti neupotrebljivima. Pelargonije ili muškatli (Pelargonium peltatum, pelargonium zonale) lako se razmnažaju reznicama, pa su vrlo prikladne i česte u uzgoju u ukrasnim posudama na balkonima i prozorima. Stoga se osim tržno usmjerenih cvjećarskih gospodarstava, uzgojem prijesadnica bave i mnoge vrijedne kučanice radi vlastitih potreba.
Pročitaj više...
Izdanje 1.2.2007.
Izdanje 1.2.2007.Pure su u prošlosti uzgajane uglavnom u manjem broju, za vlastite potrebe na obiteljskim gospodarstvima, pri čemu je prevladavao slobodan način držanja na pašnjacima.
Međutim, zbog sve veće potražnje puretine na tržištu tijekom cijele godine, povećano je zanimanje i za intenzivan uzgoj ove vrste peradi na gospodarstvima koja za to imaju uvjete.
Pročitaj više...
Izdanje 15.1.2007.
Izdanje 15.1.2007.Znamo li koji sve čimbenici utječu na dobivanje visokih prinosa, te koji su optimalni uvjeti za uzgoj pojedinih povrtnih vrsta i ove spoznaje kombiniramo s raspoloživom tehničkom opremom, moguće je mnoge povrtne kulture uzgajati i u klimatski nepovoljnom dijelu godine. Stoga se povrće uzgaja u zaštićenu prostoru. Uzgoj povrća tako započinje znatno ranije i traje duže.
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.