Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Cijepljenje pod koru

Stranice u tiskanom izdanju: 1
Ovakav način cijepljenja koristi se kod starijih voćaka. Naime, često se događa da pri podizanju nasada krivo odaberemo sortu, da je odabrana sorta samoneoplodna ili jednostavno posađena voćka ne udovoljava našim prohtjevima. Kako bismo najbrže dobili ono što tražimo, na postojeću voćku precijepimo novu sortu. Ovaj način cijepljenja se koristi i da bi se nacijepio oprašivač za susjedna stabla. Isto tako koristi se da se iskuša novi kultivar, jer korijenje i deblo već su utvrđeni, pa će novi kultivar brzo donijeti plodove.
Dva su načina cijepljenja pod koru. Cijepljenje debljih grana i cijepljenje tanjih grana.
Cijepljenje debljih grana
U proljeće se najprije ukloni veći dio grane (60 - 70 cm debla). Ostave se jedna ili dvije manje grane, tako da u njih pritječe biljni sok. Tako se smanji stvaranje brojnih izboja oko rezova. Rezovima koji su napravljeni pilom obrežu se rubovi. Na svaku granu dolaze po 2 - 3 pupa, no ostavlja se samo najbujnija grančica.
Za cijepljenje pod koru uzimaju se sa željenog kultivara dormantne plemke od prošlogodišnjeg rasta. Vrh plemke se odreže kosim rezom, a donji dio zašiljenim rezom. Sa suprotne strane zašiljenog reza uklone se komadići drva da se spriječi oštećivanje kore pri umetanju na granu podloge. Na grane debljine do 2,5 cm mogu se umetnuti dva cijepa. Grane većeg promjera mogu imati tri i više, ravnomjerno raspoređenih cijepova. Na pripremljenoj grani na kori urežu se okomiti rezovi za plemke. Tupom stranom oštrice noža oprezno se nadigne kora i pod nju smjesti plemka. Cijep se čvrsto zaveže i površina reza premaže cjepljarskim voskom.
Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.