Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Ispunite kriterije za pretpristupni IPARD fond
Ispunite kriterije za pretpristupni IPARD fondJoš je ostalo malo vremena do isteka natječaja ovog kruga, točnije rok predaje dokumentacije za prvi krug natječaja istječe 4. ožujka. Stoga, ako i niste stigli ili pak niste bili dovoljno dobro pripremljeni za kandidaturu ovog kruga natječaja, ne očajavajte, nego se počnite pripremati za nove - buduće natječaje.
Pročitaj više...
Proizvodi od ovčjeg mlijeka
Proizvodi od ovčjeg mlijekaSkuta je albuminski sir u našem narodu poznat pod različitim imenima, poput bjelava, cvarog i provara. Ovaj zadnji naziv najbolje bi odgovarao, jer se kod izrade skute sirutka zaostala poslije pravljenja sira zakuha ili provari. U istom smislu skutu u Bugarskoj nazivaju izvara, a u Italiji ricotta. U Francuskoj je naziv za skutu serac ili seret, u Njemačkoj Ziger, a u Engleskoj albumin chees.
Pročitaj više...
Rane jare smjese mahunarki i žitarica
Rane jare smjese mahunarki i žitaricaDaju kvalitetnu krmu, koja se može koristiti na više načina i to kao zelena krma u slijedu, a višak proizvedene krme može se sušiti za sijeno u krajevima gdje je to moguće (Mediteran), odnosno silirati prema opremljenosti i potrebama gospodarstva.
Pročitaj više...
Suvremeni uzgoj pura
Suvremeni uzgoj puraPeradarstvo je jedna od najrentabilnijih grana stočarske proizvodnje,pri čemu je farmski uzgoj purana, uz tov brojlera i proizvodnju kokošjih jaja, najzastupljeniji u cjelokupnoj peradarskoj proizvodnji. Proizvodnja puretine sastoji se od nekoliko
tehnoloških faza, a one uključuju odabir pasmine (linije) za tov, proizvodnju jaja za inkubaciju, odgovarajući smještaj i hranidbu, te klaoničku obradu i plasman gotovog proizvoda na tržište. S obzirom na porast potrošnje puretine, intenziviranjem proizvodnje omogućena je njegova proizvodnja tijekom cijele godine.
Pročitaj više...
Uzgoj trešanja u hidroponima
Uzgoj trešanja u hidroponimaHidroponski uzgoj bilja podrazumijeva uzgoj bilja u hranjivoj otopini (otopina vode te makro i mikro hranjiva) sa ili bez upotrebe supstrata koji biljci daju mehaničku potporu. Takva proizvodnja podrazumijeva visoko razvijenu tehnologiju i visoka ulaganja te izuzetno visoku produktivnost i kvalitetu proizvoda.
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.