Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Batat, stevija i jam – uzgoj i korist
Batat, stevija i jam – uzgoj i koristBatat (Ipomoea batatas L. (Lam.)) je višegodišnja tropska kultura koja potječe iz sjevernog i središnjeg dijela J. Amerike, odakle se proširila u Afriku, jugoistočnu Aziju i u druge zemlje vlažne tropske klime. Batat su uzgajali Maje i Inke u Peruu, a prema nekim nalazima procjenjuje se da se uzgaja već više od 8000 godina. Batat spada u porodicu slakova, (Covolvulaceae), višegodišnja je zeljasta biljka, koja se pretežno uzgaja kao jednogodišnja.
Pročitaj više...
Korištenje IPARD programa u vinogradarstvu
Korištenje IPARD programa u vinogradarstvuVinogradari se u realizaciji svojih razvojnih pravaca mogu koristiti IPARD fondom kroz mjeru 103.
Pročitaj više...
Paprika za ajvar
Paprika za ajvarNa dobro pripremljeno tlo paprika namijenjena preradi u ajvar presađuje se kada se srednje dnevne temperature tla i temperature zraka ustale iznad 15 oC i kada prestane opasnost od kasnih proljetnih mrazeva.
Pročitaj više...
Pokrivanje tla folijama u uzgoju povrća
Pokrivanje tla folijama u uzgoju povrćaPokrivanje tla polimernim (polietilenskim folijama ili filmovima) ili organskim materijalima (slama, sijeno, usitnjena kukuruzovina…) je agrotehnička mjera koja ima svrhu poboljšati uvjete uzgoja i olakšati njegu povrćarskih kultura tijekom vegetacije.
Pročitaj više...
Šećerna repa bez korova
Šećerna repa bez korovaTehnologija uzgoja šećerne repe složen je i zahtjevan proces, kako s gledišta ukupnih agrotehničkih mjera koje poduzimamo, tako i s gledišta mjera suzbijanja korova. Općenito se smatra da korovi šećernoj repi nanose velike štete. Bez mjera suzbijanja korova, prinos bi potpuno izostao.
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.