Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Izdanje 20.12.2013.
Izdanje 20.12.2013.Vrijeme koje dolazi predstavlja veliki izazov za hrvatsku poljoprivredu, koja se godinama postupno prilagođavala poljoprivredi EU, prije svega na zakonodavnom planu, a dijelom i na području povećanja konkurentnosti. Iako je postupak prilagodbe hrvatske agrarne politike Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, zaključen okončanjem pregovora u poglavlju 11: Poljoprivreda i ruralni razvitak i samim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, hrvatska poljoprivreda neće moći postati konkurentna poljoprivredi EU ne promijeni li se ubrzano agrarna struktura hrvatske poljoprivrede i ako se ne organizira kroz sustave poslovnog povezivanja u poljoprivredi, odnosno zajedničkoga marketinškog nastupa.
Pročitaj više...
Izdanje 01.12.2013.
Izdanje 01.12.2013.Zakon o trošarinama („Narodne novine“ 22/13, 32/13 i 81/13), zajedno s Pravilnikom o trošarinama („Narodne novine“ 64/13 i 129/13) predstavljaju najsloženije normativne akte čija je svrha oporezivanje specifičnih roba (energenti, alkoholna pića, duhanske prerađevine), a kojima se u skladu s direktivama Europske unije uspostavlja specifičan sustav oporezivanja s vrlo snažnom komponentom državnog nadzora nad proizvodnjom i prometom ovih roba. Zakonom o trošarinama nadležnost za provođenje postupka prenesena je na Carinsku upravu Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Pročitaj više...
Izdanje 15.11.2013.
Izdanje 15.11.2013.Kasna jesen ili zima, vrijeme je kolinja čiji običaji se donekle razlikuju po pojedinim našim krajevima, ali gotovo posvuda se, tijekom ovog posla, isprepliće rad s druženjem, veseljem i uživanjem u najboljim specijalitetima od svježeg mesa i drugih dijelova. Znano je da u mnogim krajevima Lijepe Naše možemo naći posebno raznovrsna i bogata jela s mesom i načine njegove prerade.
Pročitaj više...
Izdanje 01.11.2013.
Izdanje 01.11.2013.Postoji mnogo sireva koji se proizvode po točno određenim tehnološkim postupcima za svaku vrstu sira posebno. Tehnološki proces proizvodnje sira strogo specifičan za svaku pojedinu vrstu i o njemu ovise specifična svojstva svakog pojedinog sira.
Pročitaj više...
Izdanje 15.10.2013.
Izdanje 15.10.2013.Kako im i sam naziv govori, trajnice su, za razliku od jednogodišnjeg bilja, višegodišnje biljke koje svake godine iznova rastu iz korijena. Za razliku od grmlja i drveća, izboji većine trajnica ne odrvene već ostaju zeljasti. Cvijet može biti različitih oblika, veličina i boje, što ovisi o vrsti i sorti koju smo odabrali. Velik broj trajnica u jesen počinje venuti do zime zeljasti će izboji posve uvenuti, a u proljeće iz korijena će izrasti nove biljke. To je godišnji ciklus trajnica koji se ponavlja tako dugo dok biljka ne ostari i prestane rasti. To je i najveća razlika u odnosu na jednogodišnje i dvogodišnje biljke koje rastu samo jednu ili dvije sezone, nakon čega ih ponovno moramo sijati ili saditi.
Pročitaj više...
Izdanje 01.10.2013.
Izdanje 01.10.2013.U „Narodnim novinama“ broj 93/13 od 19. srpnja 2013. godine objavljen je Zakon o inspekcijama u poljoprivredi, koji je usklađen s pravnom stečevinom EU, a stupio je na snagu dan nakon objave, odnosno 20. srpnja ove godine, od kada se i primjenjuje. Ovaj zakon uvelike je proširio mogućnosti djelovanja poljoprivrednih inspekcija, kao i posljedice koje mogu pogoditi proizvođače. Široke ovlasti inspekcija, kao i propisane mjere, te visoke novčane kazne natjerati će na dodatno razmišljanje o (ne)isplativosti nepridržavanja propisa.
Pročitaj više...
Izdanje 15.09.2013.
Izdanje 15.09.2013.U posljednje se vrijeme, na policama trgovina mogu naći i plodovi manje poznatih voćaka. Prodaju se po visokim cijenama, a mnoge od njih mogle bi se uzgajati i kod nas. Osim njih, postoje i voćke koje su se nekada uzgajale, a danas su gotovo pale u zaborav. U ovom će prilogu biti opisane neke od njih, kako bismo upoznali njihova svojstva i time potaknuli na razmišljanje “izvan okvira”, one koji žele uzgojiti poneku egzotičnu voćku, ili možda čak pokrenuti ozbiljniju proizvodnju.
Pročitaj više...
Izdanje 01.09.2013.
Izdanje 01.09.2013.Hrvatska ima četiri autohtone vrste konja: hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak, međimurski konj, te lipicanac. Imati četiri pasmine konja u jednoj zemlji pravo je bogatstvo.
Pročitaj više...
Izdanje 15.08.2013.
Izdanje 15.08.2013.Zdrava prehrana i ekološki uzgoj povrća u vlastitim vrtovima posljednjih godina sve više dobivaju na važnosti, zbog čega raste broj vrtlara amatera koji uzgajaju povrće na manjim površinama uz kuće i vikendice. Vrtlari amateri u svojim povrtnjacima i cvjetnjacima uglavnom siju kupovno sjeme i sade gotove presadnice koje kupuju na tržnicama ili u velikim trgovačkim lancima. Razočarani lošim nicanjem sjemena i izgledom biljaka koji se razlikuje od očekivanog, često odustaju od proizvodnje određenih kultura. Svatko tko ima povrtnjak može vrlo jednostavno proizvoditi vlastito sjeme slijedeći osnovna načela sjemenske proizvodnje, i imati povrtnjak kao riznicu vlastitih sorata povrća.
Pročitaj više...
Izdanje 20.07.2013.
Izdanje 20.07.2013.Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, Hrvatska je ugradila europske fitosanitarne propise u svoje zakone i provedbene propise, a usporedno je počela primjena tih propisa u praksi. U pregovaračkom poglavlju 11. “Poljoprivreda i ruralni razvoj” RH je tijekom 2005.-2009. godine značajno prilagodila svoje zakonodavno područje biljno zdravstvo, s pravnom stečevinom Europske Unije. Kako bi ubuduće bez sankcija obavljala svoju osnovnu djelatnost, poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti upoznata i pridržavati se najvažnijih odredaba dva temeljna propisa: Zakona o biljnom zdravstvu (75/05) i Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05), koji s brojnim pratećim Pravilnicima reguliraju mnogobrojne poslove uz premještanje bilja i njihovu zaštitu od štetnih organizama.
Pročitaj više...
Izdanje 01.07.2013.
Izdanje 01.07.2013.Nakon više od osam godina od podnošenja zahtjeva za članstvo, te gotovo šest godina pregovaranja, 10. lipnja 2011. José Manuel Barosso je u ime Europske komisije predložio zatvaranje pristupnih pregovora s Hrvatskom. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine. 1. srpnja 2013. godine datum je ulaska Republike Hrvatske u članstvo EU, čime će postati 28. članica Europske unije.
Pročitaj više...
Izdanje 15.06.2013.
Izdanje 15.06.2013.Nekoliko košnica na povoljnom mjestu uz nešto opreme može donijeti zdrave, prirodne i vlastite pčelinje proizvode, koji će svoje mjesto pronaći i u kućnoj ljekarni. Na pčelinjaku tijekom cijele godine ima dovoljno posla. U aktivnom razdoblju, kada pčele izlaze iz košnica, pazimo na razvoj, osiguravamo im dovoljno prostora za leglo i med, vrcamo zreli med, a krajem ljeta pripremamo ih za zimu dohranom i suzbijanjem varoe. Razdoblje zimskog mirovanja pčela održava nas u pokretu pripremom i popravljanjem opreme, druženju na stručnim skupovima ili proučavanjem pčelarske literature.
Pročitaj više...
Izdanje 01.06.2013.
Izdanje 01.06.2013.Jela s roštilja predstavljaju tradicionalni oblik pripravljanja hrane, a u prilogu ovog broja naći ćete od jednostavnih pa sve do složenijih recepata za pripremu predjela, salata, jela od peradi, svinjetine, janjetine, teletine, junetine, kunića, divljači, riba, povrća i deserta.
Pročitaj više...
Izdanje 15.05.2013.
Izdanje 15.05.2013.Razvoj održivih sustava stočarske proizvodnje, koji mogu zadovoljiti financijske i ekološke zahtjeve, jedan je od primarnih ciljeva u zemljama razvijenog zapada. Takav se koncept temelji na niskim ulaganjima i smanjenju troškova proizvodnje, kako bi se nadoknadio manjak financijske dobiti i sačuvao okoliš. Glavna odrednica koja usmjerava organizaciju sustava proizvodnje mlijeka k napasivanju je odnos cijene mlijeka i stočne hrane. Proizvodnja mlijeka na pašnjacima bitno snižava troškove proizvodnje, uz mogućnost vrlo visoke proizvodnje mlijeka po hektaru. Proizvodnju temeljenu na oraničnim površinama i hranidbi u štali karakterizira skuplja proizvodnja, ali i mogućnost veće proizvodnje mlijeka po kravi. Pašnjačko korištenje krme kod mliječnih goveda u nas je još uvijek nedovoljno rašireno.
Pročitaj više...
Izdanje 01.05.2013.
Izdanje 01.05.2013.Vinogradarska je proizvodnja jedna od najvažnijih poljoprivrednih djelatnosti na našem području. Suočeni s brojnim čimbenicima koji tu proizvodnju ugrožavaju, proizvođači nastoje odabrati najbolji i najkvalitetniji pristup tehnologiji proizvodnje i zaštiti vinove loze. Kvalitetan rast i razvoj loze, i na kraju kvalitetnu proizvodnju vina, u najvećoj mjeri ugrožavaju bolesti, štetnici i korovi.
Pročitaj više...
Izdanje 15.04.2013.
Izdanje 15.04.2013.Iako se uzgojem povrća u zaštićenim prostorima smanjuju rizici od nepovoljnih klimatskih uvjeta te se omogućuje kontinuirana opskrba tržišta, u Hrvatskoj je dominantna proizvodnja povrća na otvorenom. No, primjenom suvremenih tehnologija u uzgoju plodovitog povrća na otvorenom (cijepljenje, malčiranje, izravno prekrivanje, fertirigacija) moguće je uz smanjena ulaganja, u odnosu na uzgoj u zaštićenom prostoru, produžiti razdoblje uzgoja te ostvariti zadovoljavajući prinos i kvalitetu plodova.
Pročitaj više...
Izdanje 01.04.2013.
Izdanje 01.04.2013.U Hrvatskoj su strne žitarice po površini druga kultura po važnosti. Najznačajnije vrste strnih žitarica koje se uzgajaju u Hrvatskoj su pšenica i ječam, a manje značajne su zob, raž i pšenoraž (tritikale). Glavna podjela prema vremenu sjetve i dužini vegetacije je na ozime i jare. Ozime imaju veći značaj jer zauzimaju veće površine i daju veće prinose. Siju se u jesen, te prezimljuju u fazi od nicanja do busanja.
Pročitaj više...
Izdanje 15.03.2013.
Izdanje 15.03.2013.Sjetva kukuruza jedan je od najvažnijih radova u proizvodnji kukuruza. Prerana ili prekasna, prerijetka ili pregusta, preplitka ili preduboka sjetva može dati znatno niže prinose.
Pročitaj više...
Izdanje 01.03.2013.
Izdanje 01.03.2013.Vinova loza i voćke su višegodišnje kulture i potrebno ih je svake godine nanovo orezivati. Kad se trsovi i voćke ne bi orezivale, dolazilo bi, iz godine u godinu, do velikih kolebanja u urodu, s povremenim vrlo niskim urodima. Čak bi se moglo dogoditi da nakon godine s pretjeranim urodom nastupi godina gotovo i bez ploda. Neorezivane voćke davale bi sitnije plodove, a grožđe bi, zbog međusobnog zasjenjivanja mnoštva mladica i listova, bilo i znatno lošije kakvoće.
Pročitaj više...
Izdanje 15.02.2013.
Izdanje 15.02.2013.Tijekom zimskog razdoblja životinje se hrane uglavnom suhom hranom. Ako im se ne dodaju različiti vitaminsko-mineralni dodaci mogu se, nakon što iscrpe vlastite rezerve, pojaviti znaci nedostatka vitamina i pojava bolesti vezanih za njihov nedostatak. Budući da je svježa, zelena hrana, glavni izvor većine vitamina, prelazak životinja na tu vrstu hrane vrlo brzo će zadovoljiti njihove potrebe.
Pročitaj više...
Izdanje 01.02.2013.
Izdanje 01.02.2013.U prošlom broju Gospodarskog lista objavili smo prvi dio novih zakonskih propisa o poljoprivredi čiji učinak zahvaća različite poljoprivredne djelatnosti. Donosimo nastavak Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Imajući u vidu da su za 2013. godinu u Državnom proračunu RH planirana za potpore znatno manja novčana sredstva, te da je dio sredstava planiran za plaćanja za protekle sezone, situacija sa dodjelom potpora dodatno će se zaoštriti, pogotovo uzevši u obzir činjenicu da se za potpore natječu ne samo OPG-i, već trgovačka društva koja raspolažu resursima koji nisu dostupni OPG-ima.
Pročitaj više...
Izdanje 15.01.2013.
Izdanje 15.01.2013.Na početku godine osvrnut ćemo se na nove, kao i nedavno izmijenjene zakonske i druge propise čiji učinak zahvaća različite poljoprivredne djelatnosti, sa ciljem njihovog lakšeg tumačenja od strane krajnjih korisnika, te pravodobne pripreme i prilagodbe za pravne učinke koje ti propisi stvaraju, a koje će proizvođači osjetiti tijekom 2013. godine i kasnije. Zbog opširnosti zakonskih propisa i njihovog podrobnijeg objašnjenja, prilog ćemo objaviti u dva broja.
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.