Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Ulaskom u EU mnoštvo novih propisa
Ulazak Hrvatske u EU donio nam je pregršt novih propisa, objavljenih neposredno prije 1. Srpnja ove godine. Zbog navedenog odlučili smo Vas upoznati s najbitnijim zakonskim novostima, a u sljedećim brojevima donijet ćemo detaljnija objašnjenja tih propisa u zasebnim člancima.
Pročitaj više...
Bolesti karanfila i gerbera
Na karanfilima i gerberima je opisano više od 40 bolesti, od kojih je najviše gljivičnih bolesti ili mikoza od kojih desetak ima ekonomski značaj u intenzivnom uzgoju.
Pročitaj više...
Lisne uši na ukrasnom bilju
Vrlo brojna skupina štetnih insekata su lisne uši koje napadaju gotovo sve vrste kulturnog bilja, a među njima i brojne ukrasne biljke na otvorenom i u zaštićenom prostoru, na gredicama u vrtu ili proizvodnim nasadima i veliki broj lončanica. Njihove zaraze započinju već rano u proljeće, a traju ovisno o klimatskim prilikama pojedinih godina do početka a ponekad i kraja listopada.
Pročitaj više...
Usklađenost propisa zaštite bilja sa standardima EU
Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju, Hrvatska je ugradila europske fitosanitarne propise u svoje zakone i provedbene propise, a usporedno je počela primjena tih propisa u praksi. U pregovaračkom poglavlju 11. “Poljoprivreda i ruralni razvoj” RH je tijekom 2005.- 2009. godine značajno prilagodila svoje zakonodavno područje biljno zdravstvo, s pravnom stečevinom Europske Unije. Kako bi ubuduće bez sankcija obavljala svoju osnovnu djelatnost, poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti upoznata i pridržavati se najvažnijih odredaba dva temeljna propisa: Zakona o biljnom zdravstvu (75/05) i Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05), koji s brojnim pratećim Pravilnicima reguliraju mnogobrojne poslove uz premještanje bilja i njihovu zaštitu od štetnih organizama.
Pročitaj više...
Opadanje plodova jabuka prije berbe
Prijevremeno opadanje plodova velika je teškoća u uzgoju jezgričavog voća, posebno jabuka. Razlog tome je tvorba hormona etilena koji je važan za dozrijevanje ploda, ali i njegovo odvajanje od rodnog izbojka.
Pročitaj više...
Propisi Europske unije u području higijene mlijeka
Problematika higijene, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane danas je u Europskoj uniji regulirana s nekoliko općih uredbi proizašlih iz temeljnog Zakona o hrani. Opći zakon o hrani kojim se posebno uređuju principi na kojima se treba temeljiti moderno zakonodavstvo o hrani u Europskoj uniji i zemljama članicama, osnivanje Europske agencije za hranu (EFSA) te postupci u slučaju pojave krize sigurnosti hrane uključujući sustav brzog uzbunjivanja. Određuje se da se propisi o hrani moraju temeljiti na analizi rizika radi postizanja općeg cilja visoke razine zaštite zdravlja i života ljudi, a procjena rizika temelji se na dostupnim znanstvenim dokazima i obavlja se na nezavisan, objektivan i transparentan način.
Pročitaj više...
Ostali članci u ovom broju
Čitajte u ovom broju:
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.