Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva
Zabrana prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
Vlada je u saborsku proceduru uputila prijedlog novog zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim bi se, među ostalim, zabranila prodaja tog zemljišta te stalo na kraj neadekvatnom korištenju zemljišta i nedisciplini u prenamjeni zemljišta.
Pročitaj više...
Proširenje dozvola za fungicide za male kulture (2)
Nastavljamo s predstavljanjem sredstava za zaštitu bilja koja su dobila proširenje dozvole za male kulture i/ili male namjene.
Pročitaj više...
Put do eko markice u sedam koraka
Proizvodnja i prodaja ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda podliježe nadzoru i obaveznom označavanju proizvoda. To je regulirano Zakonom o ekološkoj poljoprivredi i njemu pripadajućim pravilnicima.
Pročitaj više...
Zakon o poljoprivredi i Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (2)
U prošlom broju Gospodarskog lista objavili smo prvi dio novih zakonskih propisa o poljoprivredi čiji učinak zahvaća različite poljoprivredne djelatnosti. Donosimo nastavak Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Imajući u vidu da su za 2013. godinu u Državnom proračunu RH planirana za potpore znatno manja novčana sredstva, te da je dio sredstava planiran za plaćanja za protekle sezone, situacija sa dodjelom potpora dodatno će se zaoštriti, pogotovo uzevši u obzir činjenicu da se za potpore natječu ne samo OPG-i, već trgovačka društva koja raspolažu resursima koji nisu dostupni OPG-ima.
Pročitaj više...
Voćne vrste za uzgoj na žici
S obzirom na razvoj slabo bujnih podloga sve veći je danas izbor prikladnih voćnih vrsta za uzgojne oblike koji zahtijevaju armaturu. Neke voćne vrste se praktično ni ne mogu uzgajati bez armature kao primjerice kupina, malina i aktinidija (kivika). Neke voćne vrste se tek danas mogu uspješno uzgajati razvojem slabobujnih podloga na armaturi kao primjerice trešnja, višnja i šljiva. Ostale voćne vrste kao jabuka i kruška već se godinama uspješno uzgajaju na raznim uzgojnim oblicima koji zahtijevaju armaturu.
Pročitaj više...
Zakon o posebnom porezu na alkohol
Piše nam čitatelj iz N. Gradiške, te pita slijedeće: Kod prijatelja, na prijavu susjeda došla je fin. policija i kaznila ga za 400 litara rakije. Mene zanima kako mogu dokazati i da li uopće to vrijedi dokazivati da je dio rakije od prije 3 godine, dio od prije dvije godine itd. A da ne govorim da vinjak od prije 4 godine čuvam da bude s kojom “zvjezdicom” na kvaliteti. Hoće li “financi” dolaziti svake godine i isti alkohol oporezivati. Da ne spomenem da sinovi pomažu pri obradi i da je logično i njihov dio kod mene s obzirom da su u stanu i nemaju podruma.
Pročitaj više...
Pasja ruža – “nova” kultura za uzgoj (2)
Pasje (divlje) ruže najčešće rastu na vlažnim, humusnim tlima, ali se mogu naći i na suhim, kamenitim površinama. Stoga se mogu uzgajati i na terenima gdje je nemoguće uzgojiti druge vrste voćaka.
Pročitaj više...
Ostali članci u ovom broju
Čitajte u ovom broju:
Pročitaj više...
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.