Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Što je potrebno za prodaju voća i povrća?

Stranice u tiskanom izdanju: 2

Upisnik trgovaca voćem i povrćem je reguliran Pravilnikom o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem (NN 91/20). kojim se utvrđuju uvjeti upisa i vođenja Upisnika trgovaca voćem i povrćem, te uvjeti za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima. Pravilnikom o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem ( NN 91/10 ) propisuju se uvjeti upisa i vođenja Upisnika, kao i uvjeti za ovlaštenje trgovaca za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ( čl. 4., 5. i 6. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće – NN 77/10 ).

 

Tko se smatra trgovcem?

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja i vodi Upisnik, odnosno bazu podataka trgovaca voćem i povrćem, za koju su svi trgovci koji stavljaju na tržište svježe voće i povrće, morali dostaviti Ministarstvu potrebnu dokumentaciju do 31. prosinca 2010. godine.

Po definiciji iz Pravilnika, trgovac je:

1.bilo koja pravna ili  fizička osoba, pa tako i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG ), koje posjeduje svježe voće i povrće namijenjeno izlaganju, ili ponudi na prodaju; namijenjeno prodaji ili pak, stavljanju na tržište na bilo koji drugi način
2. bilo koja pravna ili  fizička osoba koja izlaže ili nudi na prodaju ili pak prodaje, odnosno obavlja bilo koju navedenu aktivnost vezanu za voće i povrće koje podliježe tržišnim standardima (Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće – NN 77/10 ).

Prije određenog vremena, službe zadužene za kontrolu prometa svježe robe na tržnicama i sprječavanje preprodaje ili prodaje iste na „crno“ zaplijenile su veću količinu voća i povrća od prodavača. Ta je vijest unijela nemir i zabrinutost kod većeg broja poljoprivrednika, proizvođača voća i povrća koji svoje proizvode prodaju na veletržnicama, tržnicama na malo ili na svom gospodarstvu.

Svi oni koji nisu sigurni da su evidentirani kao trgovci voca i povrca u predmetnom Upisniku, svoj status mogu provjeriti u Ministarstvu poljoprivrede.

Ako do sada nisu evidentirani kao takvi, a žele prodavati voće i povrće dužni su podnijeti zahtjev za upis (Dodatak I Pravilnika).

Gdje se smije prodavati voće i povrće?

Uz popunjeni zahtjev prilaže se dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana u sudskom ili obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, ili da je nositelj i/ili član poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava ( preslika Rješenja ) kada voće i povrće prodaje na malo izvan prodavaonica. To znači da se prodaja može odvijati na štandovima i klupama na tržnicama na malo; na štandovima i klupama izvan tržnica na malo; pokretnom prodajom; prigodnom prodajom na sajmovima i izložbama i sl., u proizvodnim objektima poljoprivrednih gospodarstava, kao i na veliko na tržnicama.

Upisom u Upisnik trgovaca voća i povrća moguća je i prodaja istog na daljinu internetom ili na drugi način.

Uz popunjen Zahtjev za upis (Dodatak I) i priloženu kopiju Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava treba dodati i 70,00kn državnog biljega, te s povratnicom poslati na adresu Ministarstva poljoprivrede, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, s naznakom: za Upisnik trgovaca voćem i povrćem.

Ako ste zametnuli Rješenje o upisu u Upisnik PG, prijepis istoga možete zatražiti uz 20,00kn državnog biljega, u nadležnom regionalnom Uredu Agencije za placanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – APPRRR.

„Ovlašteni trgovci“

Pravne ili fizičke osobe koje se bave prijevozom voća i povrća nisu se obavezne upisati u Upisnik. Postoji i kategorija „ovlaštenih trgovaca“ koje može ovlastiti Ministarstvo na godinu dana. U tom slučaju moraju imati stručno osoblje koje je prošlo obuku odobrenu od Ministarstva; moraju imati odgovarajuću opremu za pripremu i pakiranje voća i povrća; moraju se obavezati da će kontrolirati usklađenost voća i povrća koje otpremaju i da će voditi evidenciju o svim obavljenim kontrolama. Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštenih trgovaca i ispunjavanju zadanih uvjeta provodi poljoprivredna inspekcija. Upisnik trgovaca voćem i povrćem mogao bi unijeti više reda na naše tržnice i pridonijeti zaštiti potrošača.

 

Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.