Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Godišnje kvote dozvola za rad stranaca u poljoprivredi u Hrvatskoj za 2014.

Stranice u tiskanom izdanju: 12

Zakonom o strancima (NN 130/11 i 74/13) koji je u primjeni od 1. siječnja 2012. godine na sustavan se način pristupilo reguliranju problematike koja obuhvaća uvjete ulaska, kretanja, boravka i zapošljavanja stranih državljana na teritoriju Republike Hrvatske, time da se navedena Odluka po prvi puta odnosi samo na državljane trećih zemalja iz razloga što je pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, državljanima Europskog ekonomskog prostora i članovima njihove obitelji omogućeno, da u Republici Hrvatskoj mogu raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada čime su izjednačeni u pravima s državljanima Republike Hrvatske u okviru odredbi Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Godišnja kvota dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj iznosi 256 dozvola i to kako slijedi:

1. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 20 dozvola
2. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 100 dozvola
3. KULTURA 31 dozvola
4. PROMET 7 dozvola
5. ZDRAVSTVO 36 dozvola
6. ZNANOST I OBRAZOVANJE 30 dozvola
7. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 15 dozvola

Procedura donošenja Odluke o godišnjoj kvoti dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranaca

Temeljem zakonskog uređenja pravnih instituta rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog sustava kvota Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za rad i boravak za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu.

U svezi utvrđivanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u 2014. godini, provedeno su aktivnosti koje uključuju: 1) analizu broja dozvola izdanih strancima po djelatnostima i zanimanjima, 2) analizu broja nezaposlenih osoba u zanimanjima za koje su već izdane dozvole, te 3) detaljniju analizu zapošljivosti, odnosno realne mogućnosti da se zaposle osobe takvog zanimanja koja su prijavljene kao nezaposlene pri evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.