Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Provjera i održavanje prskalica

Stranice u tiskanom izdanju: 27

Prije upotrebe prskalicu je potrebno pregledati i obaviti kontrolu njene ispravnosti. Prskalica je ispravna, ako su odstupanja od zadanih parametara ± 15 %. Prije puštanja u rad prskalice potrebno je vizualno provjeriti kako bi se isključila mehanička oštećenja, što je vrlo važno kod novih prskalica. Nakon toga se kontrolira razina ulja u crpki, tlak u zračnoj komori, provjerava se ispravnost ventila i tlakomjera, te se provjerava protok škropiva po sekcijama na razvodnom krilu i protok po mlaznicama. Kod korištenih prskalica nakon temeljitog čišćenja provjerava se još i ispravnost noseće armature i ispravnost spremnika. Nakon provjere ulja, prilagođuje se tlak u zračnoj komori koji ne smije biti veći od radnog tlaka crpke. Kad se crpka stavi u pogon potrebno je određeno vrijeme slušati kako radi. Ako je rad bučan i čuje se lupanje unutar crpke, istu je potrebno servisirati. Nakon mjerenja protoka crpke provjerava se ispravnost rada razvodnih krila, što uključuje provjeru ispravnosti, lakoću rasklapanja i sklapanja, te bočni nagib armature. Nakon tog pristupa se provjeri protoka škropiva na mlaznicama po sekcijama, za što se koriste menzure s oznakama, a mlaz se pušta u vremenskom roku (obično jedna minuta). Izmjeri se količina tekućine u menzurama i usporedi se razlika po mlaznicama koja ne smije biti veća od ± 10 % srednje vrijednosti zadanog protoka. Ako je odstupanje veće, mlaznice se zamjenjuju novim istog tipa i kapaciteta. Provjera prskalica uvijek se obavlja čistom vodom.

Priprema prskalice za mirovanje

Održavanja prskalica obavlja se dnevno, između dva tretiranja i između dvije sezone rada. Dnevno održavanje obuhvaća pregled i kontrolu vijaka na crpki, vratilu i konstrukciji, temeljito vanjsko i unutarnje pranje spremnika, te vizualan pregled prskalice kako bi se pravovremeno uočila eventualna mehanička oštećenja. Između tretiranja kada prskalica nije u radu, ista treba biti uskladištena na način kako bi svakog trenutka bila spremna za uporabu. Zbog toga nakon svakog tretiranja prskalicu treba temeljito oprati, provjeriti razinu ulja i tlak u crpki, prekontrolirati spojeve i gumene dijelove, provjeriti čistoću i ispravnost sita, te nakon toga prskalicu spremiti na suho mjesto. Na kraju sezone, kako bi prskalici produžili radni vijek, potrebno ju je pripremiti za dulje razdoblje neaktivnosti i mirovanja. Sve unutarnje i vanjske dijelove potrebno je očistiti i isprati od ostataka sredstava za zaštitu bilja mlazom čiste vode. Sve dijelove koji su korodirali potrebno je očistiti žičanom četkom, premazati antikorozivnim sredstvom i/ili zamijeniti novima. Nakon pranja ostaviti prskalicu kako bi se dobro ocijedila i osušila, te je nakon toga spremiti u natkriveni ili zatvoreni prostor na suho mjesto do iduće sezone primjene sredstava za zaštitu bilja.

Ocijenite članak:

dr. sc. Ivan Juran
Poslijedoktorant na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uža specijalnost: integrirana zaštita uljane repice od štetnika, rezistentnost štetnika uljane repice na insekticide, prirodni neprijatelji štetnika uljane repice.
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.