Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Novosti kod obveze zapošljavanja osoba s invalidnošću

Stranice u tiskanom izdanju: 6

Kvota (broj invalida) koje mora zaposliti poslodavac iznosi 3% od ukupnog broja zaposlenih radnika i to neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja. Međutim, u broj zaposlenih se ne obračunavaju radnici u radnom odnosu na određeno vrijeme, ili oni koji obavljaju sezonske poslove. Međutim, ako poslodavac ne ispuni obvezu zapošljavanja i ne zaposli osobu s invaliditetom u broju, na koji ga obvezuje Zakon, mora plaćati naknadu, koja se izračunava prema formuli BI x MP = UMP x 30% (pri čemu je BI broj invalidnih osoba, MP iznos minimalne plaće koju za svaku godinu utvrđuje Vlada svojom Uredbom, dok je UMP ukupan iznos minimalnih plaća koji ovisi od broja invalidnih osoba i iznosa, time da je 30% zakonski postotak za obračun naknade za financiranje zapošljavanja invalidnih osoba od strane onih koji su morali, a nisu zaposlili osobu s invaliditetom). Stoga je Uredbom Vlade RH o visini plaće za 2015. godinu koja je objavljena u Narodnim novinama br. 151/14. utvrđena minimalna plaća u bruto iznosu od 3.029,55 kn koja služi kao osnovica za izračun navedene novčane naknade. Novčana naknada obračunava se i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, s time da se plaćanje obavlja kao doprinos za obvezna osiguranja (primjer: ako poslodavac ima 33 zaposlenika a ne izvrši zakonsku obvezu zapošljavanja invalida, treba plaćati mjesečnu naknadu za svaki mjesec 908,87 kn x 2 (invalida) = 1.817,74 kn) Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom, a u suprotnom tako da:
– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja Novosti kod obveze zapošljavanja osoba s invalidnošću Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13. i 152/14.) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN 44/14 i 2/15.), propisana je počevši od 1. siječnja 2015. godine obveza poslodavaca koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da zaposle određeni broj osoba s invaliditetom, što ovisi ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju. Naime, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika mora zaposliti na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru u primjerenim radnim uvjetima, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavlja (članak 8. Zakona). se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
- zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 2 rehabilitanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,
– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 4 takve osobe priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,
– daje jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (u daljnjem tekstu: zamjenska kvota).
Svaka osoba s invaliditetom mora se prijaviti radi upisa u očevidnik osoba s invaliditetom (skraćeno: OSI) koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Detaljne upute o načinu prijave osoba s invaliditetom u očevidnik možete pronaći na www.mirovinsko.hr, a sve informacije o kvotnom sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom na web stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom www.zosi.hr.

Imajući u vidu činjenicu da su odredbom članka 3. Pravilnika o poticaju zapošljavanja osoba s invaliditetom, propisani poticaji za poslodavca koji zapošljava osobu s invaliditetom, ukazujemo da je ujedno odredbom članka 41. Zakona propisana i novčana kazna od 5.000,00 do 30.000,00 kn za poslodavca, ako prilikom zapošljavanja ne da prednost osobi s invaliditetom u okviru kvote ili ako je obveznik novčane naknade – ne obračuna i ne uplati naknadu u propisanom roku.

Ocijenite članak:

Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu.
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.06.2018. Izdanje 15.05.2018. Izdanje 01.05.2018. Izdanje 15.04.2018. Izdanje 01.04.2018. Izdanje 15.03.2018. Izdanje 01.03.2018. Izdanje 15.02.2018. Izdanje 01.02.2018. Izdanje 15.01.2018. Izdanje 20.12.2017. Izdanje 01.12.2017. Izdanje 15.11.2017. Izdanje 15.04.2017 Izdanje 01.04.2017 Izdanje 15.03.2017. Izdanje 01.03.2017 Izdanje 15.02.2017. Izdanje 01.02.2017. Izdanje 15.01.2017. Izdanje 20.12.2016. Izdanje 01.12.2016.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.