Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Prihrane ozimih žitarica i uljane repice

Stranice u tiskanom izdanju: 22

Sponzorirani prilog

U ishrani ozimih žitarica i uljane repice neophodan je unos osnovnih hraniva kao što su dušik, fosfor, kalij i sumpor kako bi se osigurao rast i razvoj, te planirani prinos usjeva. Hraniva, fosfor i kalij unose se u osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi. Dok se manje količine dušika i sumpora unose u osnovnoj i predsjetvenoj gnojidbi, a veće količine ovih hraniva unose se prihranom tijekom početnog proljetnog porasta.

Dušik i sumpor ozime žitarice i uljana repica vrlo brzo usvajaju u početnim fazama rasta, pa sve do sredine cvatnje i klasanja, jer u vrlo kratkom razdoblju proljetnog porasta stvaraju veliku organsku masu, odnosno suhu tvar. Prihrane ovih kultura mogu se obaviti u dva obroka ravnomjernom raspodjelom dušičnih i dušično sumpornih gnojiva po površini tla. Prva prihrana obavlja se prilikom kretanja vegetacije, kad se regenerira korijenov sustav da se potakne rast i razvoj nakon zime, odnosno kada je temperatura zraka veća od 5oC. Trebalo bi izbjegavati prvu prihranu po hladnom vremenu i smrznutom tlu kad su biljke ionako u stanju mirovanja. U ovoj prihrani primjenjuju se dušična ili dušično sumporna gnojiva u lako pristupačnom obliku kao što je amonijski i nitratni oblik dušika, odnosno KAN ili ASN. Druga prihrana uljane repice i ozimih žitarica obavlja se u razdoblju pojave prvih cvjetnih pupova iz rozete listova repice i u fazi vlatanja ozimih žitarica. Prihranom u ovim fazama razvoja povećava se lisna masa i fosintetska aktivnost čime se osigurava stvaranje većeg broja cvjetnih pupova i klasića, a samim tim i prinos ovih kultura. U ovoj prihrani, osim navedenih gnojiva koja se primjenjuju u prvoj prihrani, mogu se primijeniti: dušično sumporno gnojivo, odnosno amonijev sulfat iz palete proizvoda Petrokemije pod nazivom PETROKEMIJas ili amidno dušično gnojivo UREA ili tekuće dušično gnojivo UAN.

KAN N (MgO) 27 (4,8) – Kalcijev amonijev nitrat

Dušično mineralno gnojivo u priliranom ili granuliranom obliku. Sadrži 27 % dušika (N) od čega je 13,5 % u nitratnom i 13,5 % u amonijskom obliku, te sadrži 4,8 % magnezija (MgO) i 6,7 % kalcija (CaO). Primjenjuje se u prihrani svih poljoprivrednih kultura i na svim tipovima tla, te posebice na kiselim tlima jer sadrži dosta kalcija i magnezija. Primjenjuje se u prvoj prihrani ozimih žitarica i uljane repice u količini 150-250 kg/ha, dok se u drugoj prihrani unosi u količini 150-200 kg/ha.

ASN (26 N + 15 S) – Amonijev sulfonitrat

Dušično sumporno mineralno gnojivo u granuliranom obliku. Sadrži 26 % dušika (N) od čega je 6 % u nitratnom i 20 % u amonijskom obliku, te sadrži 15 % sumpora (S) u sulfatnom obliku. Učinkovit je kod primjene po površini tla jer ne hlapi, te u hladnim i sušnim uvjetima. Primjenjuje se u prihrani svih poljoprivrednih kultura i na svim tipovima tla, posebice na tlima gdje je onemogućeno unošenje gnojiva mehanizacijom u tlo. U prvoj prihrani ozimih žitarica i uljane repice primjenjuje se u količini 150-250 kg/ha, dok se u drugoj prihrani unosi u količini 150-200 kg/ha.

PETROKEMIJas (20 N + 24 S) – Amonijev sulfat

Dušično sumporno mineralno gnojivo u granuliranom obliku. Sadrži 20 % dušika (N) u amonijskom obliku i 24 % sumpora (S) u sulfatnom obliku. Ekološki je prihvatljivo jer se amonijevi ioni vežu na čestice tla te ne dolazi do gubitka dušika iz tla ispiranjem ili isparavanjem. Primjenom na slabo alkalnim i alkalnim tlima snižava visoku pH reakciju tla i na taj način oslobađa fosfor iz teško topivih spojeva, te omogućuje dostupnost mikrohraniva. U prihrani ozimih žitarica i uljane repice preporuča se primjena u drugoj prihrani u količini 200-250 kg/ha.

UREA N 46

Visoko koncentrirano dušično gnojivo, koje sadrži 46 % dušika u amidnom obliku. U prihrani ozimih žitarica i uljane repice preporuča se primjena u drugoj prihrani u količini 100-125 kg/ha.

UAN N 30 tekući

Tekuće dušično gnojivo, koje sadrži 30% dušika od čega je 1/2 u amidnom, 1/4 u amonijskom i 1/4 u nitratnom obliku. Primjenjuje se unošenjem u tlo ili folijarno na poljoprivrednim kulturama koje su u fazi brzog vegetativnog porasta kao što su ozime žitarice i uljana repica. U prihrani ozimih žitarica i uljane repice preporuča se primjena u drugoj prihrani u količini 100-125 l/ha razrijeđen s vodom u omjeru 1:2-1:4. Količina i odnos pojedinih hraniva u prihrani ozimih žitarica i uljane repice ovisi o plodnosti tla, prethodnim gnojidbama, pretkulturi, svojstvima pojedine sorte ili hibrida, planiranom prinosu i fazi razvoja biljke.

Besplatni broj telefona: 0800 647 647

Ocijenite članak:

Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018. Izdanje 01.07.2018. Izdanje 15.06.2018. Izdanje 01.06.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.