Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Kako uzgajati drvenaste kulture kratkih ophodnji za proizvodnju biomase?

Stranice u tiskanom izdanju: 6 - 7

Iz Ministarstva poljoprivrede poslana je obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojima se mogu uzgajati, koji je objavljen u Narodnim novinama 16/2019 i primjenjuje se od 23. veljače.

Radi se o posljednjem u nizu pravilnika donesenih temeljem Zakona o kulturama kratkih ophodnji (Narodne novine, broj 15/18 i 111/18) koji po prvi puta u Hrvatskoj definiraju uzgoj kultura kratkih ophodnji u svrhu proizvodnje biomase za energetske potrebe, s tim da se istim propisuje popis zavičajnih i stranih biljnih vrsta, uključujući i njihove križance koje je dopušteno koristiti za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu, duljinu ophodnje te način i uvjete pod kojima se mogu uzgajati kulture. Biomasa igra ključnu ulogu među obnovljivim izvorima energije, a u budućnosti se očekuje velik porast potražnje za drvom kao energentom za grijanje i za električnu energiju. S druge strane, drvenaste kulture kratkih ophodnji pomažu poboljšati kvalitetu vode, pružaju usluge ekosustava (lov, pčelarstvo, opskrba vodom, zaštita od požara), sprječavaju eroziju, ali i ublažavaju klimatske promjene zbog skladištenja ugljikovog dioksida.

Pod pojmom drvenaste kulture kratkih ophodnji smatraju se intenzivni nasadi brzorastućih vrsta drveća i drugog bilja koje se uzgajaju na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu u kratkom razdoblju, najdulje do osam godina između dviju sječa odnosno žetvi, radi ostvarenja visokog prinosa biomase za energetske svrhe.

Način osnivanja i uzgajanja kultura Kulture se mogu osnivati i uzgajati isključivo na:
1. šumskom zemljištu, ako to nije u suprotnosti sa šumskogospodarskim planom
2. poljoprivrednom zemljištu koje je vrednovano kao ostalo poljoprivredno zemljište (PŠ)
3. ostalom obradivom poljoprivrednom zemljištu (P3), koje je zakorovljeno i obraslo višegodišnjim raslinjem.
Pravilnik propisuje domaće i strane vrste bilja koje se smiju koristiti za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te način uzgoja svake pojedine vrste u cilju ostvarivanja ekonomski isplative proizvodnje biomase za energetske potrebe, na način koji nije štetan za okoliš i prirodu. Na popisu vrsta, koji je pripremljen uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, uz crnu i sivu johu, običnu brezu i grab, miskantus, 4 vrste topole, 4 vrste vrbe nalazi se i 6 vrsta paulovnije. Popis zavičajnih i stranih biljnih vrsta, uključujući i njihove križance koje je dopušteno koristiti za osnivanje kultura utvrđen je u Prilogu I. ovoga Pravilnika, s tim da se isti navodi abecednim redom s pripadajućim nazivom vrste odnosno podvrste, i to botaničkim i hrvatskim nazivom. Duljina ophodnje te način i uvjete pod kojima se mogu uzgajati kulture svake pojedine vrste utvrđeni su u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Također napominjemo, proizvođač drvenaste kulture kratkih ophodnji dužan je voditi evidenciju o uzgoju kultura, a obrazac evidencije o uzgoju nalazi se u Prilogu III Pravilnika.

Pravilnikom nije dopušten uzgoj paulovnije za sječku?!

Nije prvi put kako se u donesenim birokratskim pravilnicima zanemaruje mišljenje struke. Skrećemo pozornost da je u „Pravilniku o popisu biljnih vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji te načinu i uvjetima pod kojim se mogu uzgajati“ u Prilogu II, kod Paulovnije preporučeni razmak sadnje u metrima: 1,0x1,0; 1,0x1,5; 1,5x2,0; 2,0x2,0 Samim time broj biljaka po hektaru iznosi od 10.000-2165 komada. Takav način sadnje odgovara jedino za proizvodnju peleta, ali i to je upitno zbog same obrade zemljišta unutar samih redova, posebno u prvim godinama uzgoja. Zasjenjivanje biljaka jedna drugoj i konkurencija u svemu dovodi do slabog rasta biljaka. Za kogeneracijska postrojenja koja koriste drvenu sječku za loženje, potreban je promjer debla u najmanjem iznosu od 15 centimetara, što se u ovako gustom razmaku neće dobiti u predviđenom vremenu uzgoja od maksimalno 4 godine. Već u drugoj godini uzgoja na razmaku 2,0x2,0 metra razvoj krošnje će ići tako da ulaze grane krošnje jedna u drugu i da se gubi efekt fotosinteze, debla neće više imati prirast koji mogu ostvariti u širem razmaku sadnje. Da se u pravilniku ostavila mogućnost sadnje na razmak od 3,0x4,0 i 4,0x4,0 metra, stabla bi mogla razviti za tri do četiri godine između dvije sječe maksimalni prinos biomase, koji bi tada po stablu mogao iznositi od 360,00 do 450,00 kilograma i tada bi se promjer debla kretao od cca 40,00 cm na samom panju do 30,00 centimetara na visini od 2,0-3,0 metra. Težina i kvaliteta sječke se postiže iz debla i osnovnih grana koje se formiraju u tri godine. Sama krošnja je lošije kvalitete za proizvodnju sječke, no uz omjer debla i krošnje može proći. No, navedena preporuka struke nije naišla na razumijevanje u nadležnim službama Ministarstva poljoprivrede, odnosno saborskog Odbora za poljoprivredu, stoga je izglasan i donesen pravilnik koji će sve većem broju uzgajivača paulovnije donijeti teškoće i manju zaradu.

Tablica: Način i uvjeti uzgoja vrsta za osnivanje drvenastih kultura kratkih ophodnji (možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 5/2019)

Ocijenite članak:

Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu.
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.