Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

Kako zadržati bonitetnu vrijednost i plodnost tla?

Stranice u tiskanom izdanju: 28 - 29
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 22/2019) kojim se propisuju agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta prilikom obrade poljoprivrednog zemljišta kako se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost. Novi pravilnik primjenjuje se od 14. ožujka 2019. godine.

Agrotehničke mjere predstavljaju skup mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem povećanja ili održavanja trenutne plodnosti tla koje je samostalno živo i dinamičko, nastalo postupnim razvojem iz trošina stijena djelovanjem mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa koji ovise o konstelaciji pedogenetskih faktora, temeljem čega pojedini tip tla poprima karakteristična svojstva. Provođenjem pravilnih agrotehničkih mjera i odgovarajućim gospodarenjem sadržajem organskog ugljika sprječava se ili smanjuje degradacija tla i time se osigurava sigurnost hrane, prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena, poboljšava kvaliteta tla, smanjuje erozija, povećava kapacitet zadržavanja vode i povećava otpornost na sušu, dok bonitetna vrijednost zemljišta treba primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi se primijenjenim mjerama trebala povećati.

Načini obrade tla

obrada tla je sustav obrade koji podrazumijeva primjenu pluga, odnosno oranja u osnovnoj obradi, kao i veći broj različitih oruđa za dopunsku obradu tla, a predstavlja intenzivan, energetski vrlo zahtjevan i okolišno izrazito degradirajući sustav obrade tla.

...

Nadležnost za propisivanje agrotehničkih mjera

...

Prikaz pojedinih agrotehničkih mjera

...

Održavanje strukture tla

...

Cijeli članak možete pročitati u tiskanom izdanju Gospodarskog lista br. 6/2019

 

Ocijenite članak:

Alan Vajda, mag. iur
Rođen je 1967. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i jest član raznih nacionalnih odbora, radnih skupina, s bogatim radnim iskustvom. Autor je nekoliko stručnih radova i članaka, te suradnik u Gospodarskom listu.
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.