Dodir prirode Home Webshop Časopis Pitanja i odgovori Vijesti Arhiva

STOČARSTVO/PERADARSTVO

<< 1 2 3 >>
Hranidba ovaca i koza
Hranidba je jedan od glavnih čimbenika uspješnosti ovčarske i kozarske proizvodnje, bilo da je riječ o specijaliziranoj proizvodnji mlijeka odnosno mesa, ili pak kombiniranoj proizvodnji (mlijeko-meso ili meso-mlijeko). Naime, većina uzgajivača ovaca i koza u Hrvatskoj (a i šire) ne sastavlja obroke za svoje životinje sukladno tablicama hranidbenih potreba (npr. NRC - National Research Council Nutrient requirements for Sheep/Nacionalno vijeće za istraživanja i sl.).
Pročitaj više...
Najveća mliječna farma u Europi u Ivankovu
Osatina grupa osnovana je 1993. godine na području Đakovštine, sa samo tri djelatnika u sjemenari, a danas ima 1100 zaposlenih i najveći je proizvođač mlijeka u Hrvatskoj i šire s 150.000 litara dnevno za Vindiju. Plan je ove godine proizvesti 54 milijuna litara mlijeka na tri farme s ukupno 12.500 do 13.000 krava, oko kojih se nalazi 500 do 600 hektara zemljišta s vlastitom ratarskom proizvodnjom na 2500 ha, a sve skupa donosi godišnje 120 milijuna eura prihoda.
Pročitaj više...
Kritične točke u hranidbi preživača
Tvrtka Alltech svake godine organizira stručne seminare za proizvođače u govedarstvu na kojima predavači i vrsni stručnjaci iz inozemstva okupljenim proizvođačima prenose svoja iskustva kako bi njihova proizvodnja bila učinkovitija i isplativija.
Pročitaj više...
Uzgoj banijske šare se isplati
Banijska šara je odnedavno treća priznata hrvatska autohtona pasmina svinja. Autohtone pasmine koje u pravilu imaju slabija proizvodna svojstva (dnevni prirast, mesnatost, plodnost) od suvremenih pasmina i hibrida, najbolje se mogu održati i očuvati kroz programe planskog uzgoja i proizvodnje svinja za preradu u proizvode s dodanom vrijednošću.
Pročitaj više...
Uzgoj kunića za dodatni dohodak
Proizvodnja i potrošnja mesa kunića na prostorima bivše države u odnosu na druga mesa nikada nije bila značajnija. Na kunićarstvo se gledalo prvenstveno kao na hobby proizvodnju, a potrošnja je bila prigodničarska ili se preporučala osobama s određenim oboljenjima ili poremećajima. Razlozi su mnogobrojni pri čemu su ograničenja najčešće na strani potrošača. Kod mnogih potrošača postoje predrasude i podsjećanja od toga da su kunići nekima kućni ljubimci, druge asociraju na mačke, trećih je strah „mogućnosti njihovog parenja s glodavcima“ pa do toga „da se teže pripremaju za objed u odnosu na druga mesa“. Najrjeđe se kao ograničavajući faktor veće kupnje i potrošnje spominje cijena mesa. Takva situacija je i u Republici Sloveniji.
Pročitaj više...
Otvorena Banka gena domaćih životinja
Broj pasmina domaćih životinja globalno se smanjuje posljednjih desetljeća. Mnoge pasmine već su postale ugrožene, a neke su u tom razdoblju i izumrle.
Pročitaj više...
Kad i gdje krenuti s ekstenzivnim govedarstvom?
Govedarska proizvodnja po svojoj naravi treba biti raznovrsna te može biti isplativa u gotovo svim agrookolišnim uvjetima. Naravno, tehnologija proizvodnje treba biti usklađena s područjem u kojem se odvija te tržištem (potrebama potrošača ili druge gospodarske grane).
Pročitaj više...
Afrička svinjska kuga – najveća prijetnja hrvatskom svinjogojstvu
Afrička svinjska kuga najveća je prijetnja svinjogojstvu Republike Hrvatske te populaciji divljih svinja i okolišu, a veliki je problem i cijeloj Europskoj uniji zbog činjenice da se bolest nezaustavljivo širi Europom, jer je tijekom 2018. godine prijavljeno 5.403 slučajeva afričke svinjske kuge kod divljih svinja te već 600 novih slučajeva u divljih svinja u ovoj godini.
Pročitaj više...
Povijest stočarstva Hrvatske - Poljoprivredna gospodarstva između 2 svjetska rata
Između dva svjetska rata u Hrvatskoj prevladavaju poljoprivredna gospodarstva mješovitog tipa koja proizvode hranu, uglavnom za potrebe vlastite obitelji, ako je i bilo nešto malo viška prodalo se na sajmovima. Uglavnom su to bila mala siromašna seoska gospodarstva od 0,5-2 ha (oko 40 % ) slabo opremljena strojevima i alatima (Šoštarić-Pisačić, 1940). Prema navednoj studiji, seljaci su slabo poznavali tadašnje uređaje i strojeve, a zbog siromaštva teško im je bilo kupiti i plug.
Pročitaj više...
Kokoš hrvatica – hrvatska izvorna pasmina peradi
U redakciju Gospodarskog lista došlo je više upita naših pretplatnika o uzgoju i držanju kokoši hrvatice, stoga donosimo članak o ovoj izvornoj hrvatskoj pasmini.
Pročitaj više...
Povijest stočarstva Hrvatske
Od ovog broja objavljivat ćemo članke o povijesti stočarstva Hrvatske, počevši od 1918. g.
Pročitaj više...
Prilog broja: Uzgoj purana, pataka i gusaka
U Hrvatskoj je peradarska proizvodnja uglavnom organizirana u velikim proizvodnim jedinicama, a tek manji dio proizvodnje se odvija u sklopu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, iako postoji duga tradicija peradarske proizvodnje u našoj zemlji u kojoj su registrirane dvije izvorne pasmine, kokoš hrvatica i zagorski puran.
Pročitaj više...
Stolisnik – hrana i lijek za perad
Tradicijska hranidba mlade peradi nezamisliva je bez koprive i stolisnika. U starim knjigama o ljekovitom bilju stolisnik se spominje kao drevni lijek koji se koristi u obliku čajeva ili svježega soka za jačanje probavnog trakta i poticanje teka, za zaustavljanje unutarnjih i vanjskih krvarenja (hemostatična i antiseptična svojstva), protiv malarije, crijevnih parazita, bolesti žuči, jetre i bubrega, te drugih tegoba. Usto stolisnik spada u najzdravija stočna krmiva.
Pročitaj više...
Afrička svinjska kuga pred vratima Hrvatske
Afrička svinjska kuga (ASK) je kontaktna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja, koja zbog visokog broja oboljelih u zaraženom stadu i obveze njihovog usmrćivanja predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti svinja. Bolest nije opasna za ljude ni za druge životinje, a po prvi puta je dijagnosticirana 1910. godine u Keniji. Na europskom se tlu pojavila 1957. godine u Portugalu.
Pročitaj više...
Sustavno i trajno suzbijanje muha
Prema istraživanju znanstvenika Heinrich-Heine Univerziteta iz Dusseldorfa, muhe još uvijek moramo smatrati najučestalijim prijenosnicima svekolikih opasnih bolesti ljudi i životinja. Nedvojbeno je dokazano da nekontrolirani broj muha na gospodarstvu, posebno u štali, ljeti, može umanjiti kod velikih i malih preživača mliječnost do 50 %.
Pročitaj više...
<< 1 2 3 >>
Recepti
U STAJI. Sad već planiramo koliko stoke ostavljamo tijekom zime i koliko hrane joj treba osigurati. Stoku treba štititi od vrućine i davati joj dosta hladne i čiste vode.
Pročitaj više...
Podsjetnik

Arhiva prošlih brojeva časopisa

Izdanje 01.07.2019. Izdanje 15.06.2019. Izdanje 01.06.2019. Izdanje 15.05.2019. Izdanje 01.05.2019. Izdanje 15.04.2019. Izdanje 01.04.2019. Izdanje 15.03.2019. Izdanje 01.03.2019. Izdanje 15.02.2019. Izdanje 01.02.2019. Izdanje 15.01.2019. Izdanje 20.12.2018. Izdanje 01.12.2018. Izdanje 15.11.2018. Izdanje 01.11.2018. Izdanje 15.10.2018. Izdanje 01.10.2018. Izdanje 15.09.2018. Izdanje 01.09.2018. Izdanje 15.08.2018. Izdanje 20.07.2018.
Copyright © 2011. - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.